Het ministerie van OCW, BZK de PO-Raad en de VO-raad hebben een leidraad opgesteld met adviezen aan schoolbesturen hoe schoolgebouwen met de komende Tweede Kamerverkiezingen kunnen worden ingericht als stemlokaal. De leidraad is gebaseerd op advies van het RIVM.

De Tweede Kamerverkiezingen zijn dit keer vanwege de coronacrisis op twee dagen: op dinsdag 16 maart en woensdag 17 maart. In de leidraad staat waaraan de stemlokalen in schoolgebouwen moeten voldoen om het risico op besmetting met het coronavirus zo klein mogelijk te houden, met daarbij tips om ook dit keer een deel van de school als stemlokaal in te kunnen richten.

Van oudsher werken gemeenten en scholen samen om tijdens de verkiezingen stemlokalen om tijdens de verkiezingen stemlokalen beschikbaar te stellen als hun schoolgebouwen hiervoor geschikt zijn. Dit waren altijd met name basisscholen, maar vanwege de behoefte aan een groter aantal stemlokalen vraagt het ministerie van OCW of ook vo-scholen hun locatie(s) beschikbaar willen stellen.

In verband met COVID-19 vraagt het dit jaar wel om extra voorzorgsmaatregelen om de besmettingsrisico’s zo klein mogelijk te houden. Daarnaast is de inrichting van stemlokalen natuurlijk afhankelijk van de maatregelen die op dat moment gelden. Scholen kunnen in gesprek gaan met hun gemeente over de mogelijkheden.

Link