Leidinggevenden willen geen fpu’ers voor de klas

Ruim 1.300 managers, schoolbestuurders en personeelsfunctionarissen uit het po, vo en mbo deden mee aan het SBO-panel. SBO-directeur Freddy Weima: “Het idee om vroeg gepensioneerde leerkrachten terug te halen valt niet goed. Als reden wordt vaak genoemd dat deze ex-leerkrachten bewust hebben gekozen voor een afscheid van hun onderwijsbaan.”

Verder zijn de meeste onderwijsmanagers overwegend positief over de crisismaatregelen die in het actieplan LeerKracht! worden geopperd. Zo scoort het bevorderen van carrièremogelijkheden van leerkrachten, op basis van onderwijsinhoudelijke taken, bijvoorbeeld erg hoog.´

In cijfers
Van de panelleden wil slechts 22 procent gepensioneerde leerkrachten (vutters) voor de klas. Verder is 91 procent vóór het bevorderen van carrièremogelijkheden van leerkrachten op basis van onderwijsinhoudelijke taken en is 64 procent vóór het oproepen van mensen met een onderwijsbevoegdheid die nu geen leerkracht zijn. Weer 68 procent is vóór maatregelen om de arbeidsomstandigheden zo te verbeteren dat deeltijders en leerkrachten meer of langer willen doorwerken. De verschillende onderwijssectoren kijken soms verschillend tegen een maatregel aan. Zo is het vo met ruim de helft positief over de doorstroom van po-leerkrachten naar het vo. Van het po is slechts een kwart hierover te spreken. En van de po-managers wil 25 procent geen financiële prikkels voor het aantrekken van zij-instromers; in vo en mbo is juist 83 procent vóór.

Waardering oudere werknemers
Bijna tegelijkertijd met het SBO-panelonderzoek verscheen de `motivatiestudie onder werkgevers naar de attitude ten opzichte van oudere werknemers´ van uitzendbureau Oudstanding. Hieruit blijkt dat in de marktsector oudere werknemers erg gewaardeerd worden, vanwege de `gunstige eigenschappen als betrouwbaarheid, ervaring, loyaliteit en motivatie´. Het in dienst hebben van ouderen is ook weer gunstig voor het imago en de kwaliteit van de organisatie, omdat de ouderen ervaring uitstralen en geloofwaardig overkomen, aldus het onderzoek.

Bovendien blijkt uit het rapport `Werkt grijs door?´ dat minister Donner onlangs aanbood aan de Tweede Kamer, dat de huidige krapte op de arbeidsmarkt voor werkgevers een belangrijke drijfveer is om ouderen in dienst te nemen en te houden. Vooral grote bedrijven zien de krapte als een stimulans om beleid te voeren dat is gericht op oudere werknemers. Het beeld dat sommige werkgevers van ouderen hebben, is echter nog altijd een belemmering om hen aan te nemen, aldus minister Donner. Hiervoor is een cultuuromslag nodig.

Meer informatie over het panelonderzoek van SBO: www.onderwijsarbeidsmarkt.nl
Meer informatie over het onderzoek van Oudstanding: www.oudstanding.nl
Meer informatie over `Werkt grijs door?´: www.szw.nl  (klikken op `Officiële publicaties´)
Algemene informatie: http://www.talent45plus.nl/

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.