Vooral werknemers met een hoge werkdruk en weinig steun van hun leidinggevende hebben een hoog risico op een burn-out. Dat blijkt uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden van TNO en het CBS. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt 13 miljoen euro subsidie beschikbaar voor onder meer de aanpak van werkstress door werkgevers. Dat maakt minister Asscher bekend bij de aftrap van de Week van de Werkstress.
 
Bijna 2,7 miljoen werknemers in Nederland heeft te maken met een hoge werkdruk. Ongeveer een miljoen werknemers loopt het risico op een burn-out. Dat risico neemt toe als de steun van leidinggevenden afneemt. Van de werknemers met een hoge werkdruk en weinig steun van hun leidinggevende heeft 45 procent burn-out klachten. Dit tegenover 18 procent van de werknemers die deze steun wel ervaart. Ook een hoge werkdruk in combinatie met een gebrek aan zelfstandigheid of ontwikkelmogelijkheden in het werk verhoogt de kans op een burn-out.
 
Tot 25 november 2016 kan subsidie worden aangevraagd voor projecten die zich richten op het langer en gezonder aan het werk houden van werknemers. Daar valt ook de aanpak van werkstress onder. Werkgevers kunnen de helft van de kosten gesubsidieerd krijgen, tot een bedrag van maximaal 10 duizend euro. Er is in totaal 13 miljoen euro beschikbaar. Zie http://www.avs.nl/artikelen/subsidieduurzameinzetbaarheidinnovemberaanvragen

Werkstress raakt niet alleen werknemers en werkgevers, maar ook hun kinderen, die te maken hebben met gestreste ouders of leraren. Het ministerie van SZW heeft daarom een Raad van Kinderen samengesteld, die via een schooltraject met het ministerie meedenkt over oplossingen voor werkstress. 

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws