De AVS, Schoolmanagers_VO, Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt en het Expertisecentrum Centrum allochtonen Hoger Onderwijs voeren gezamenlijk een project uit om de hoge uitval van startende allochtone leerkrachten tegen te gaan en de instroom van allochtone studenten in het onderwijs te verhogen.

Deelnemers gezocht voor rondetafelgesprek
Behalve voor startende allochtone leerkrachten in opleiding zelf, worden in dit project ook activiteiten en vormen van ondersteuning voor schoolleiders geïnitieerd. Schoolleiders spelen immers een cruciale rol in het integratieproces van allochtone leerkrachten binnen het onderwijs. Om schoolleiders en bovenschools managers die allochtone leerkrachten in dienst hebben of willen krijgen te ondersteunen bij het leidinggeven aan een cultureel divers samengesteld team, wordt zowel voor het PO als voor het VO een trainingsaanbod ontwikkeld. Om vorm en inhoud van dit trainingsaanbod optimaal te kunnen afstemmen op de behoefte van de schoolleider, organiseert de AVS op woensdag 2 november 2005 een rondetafelgesprek. Dit gesprek is bedoeld om zicht te krijgen op de ervaringen die schoolleiders in het PO hebben in het werven en behouden van deze groep leerkrachten. Het leidinggeven aan en begeleiden van allochtone leerkrachten en multicultureel samengestelde teams staat ook op de agenda. Op welke vaardigheden wordt hierbij een beroep gedaan? Welke problemen spelen er rond de werving, begeleiding en integratie van allochtone leerkrachten en welke oplossingen zijn er gevonden? Welke vormen van begeleiding zijn mogelijk/wenselijk? Kortom, de ervaringen met diversiteitsbeleid staan centraal. Iedereen die ervaring heeft met het werven van en het leiding geven aan allochtone medewerkers nodigen wij van harte uit om deel te nemen aan deze bijeenkomst. Het rondetafelgesprek vindt plaats op woensdag 2 november 2005 in het Paushuize te Utrecht, schuin tegenover het kantoor van de AVS. De bijeenkomst wordt geleid door de heer Paul Bemelen, directeur van de MenO groep en destijds lid van het PMPO. De bijeenkomst start om 13.30 uur en wordt afgesloten met een hapje en een drankje.

Meer informatie en aanmelden
U kunt zich tot 28 oktober 2005 aanmelden via www.avs.nl. Deelnemers ontvangen uiterlijk een week van tevoren een bevestiging, routebeschrijving en gespreksnotitie.

Actueel
Kader Primair 2 – Oktober 2005

 

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws