‘Legaliseer internationaal basisonderwijs’

Nederland moet het internationaal basisonderwijs legaliseren en het internationaal onderwijs beter promoten. Dat vindt het Innovatieplatform. Bijna gelijktijdig concludeert het CBS dat internationaal onderwijs in Nederland erg duur is en dat ouders flink meebetalen.De kwaliteit en het aanbod van internationaal onderwijs in Nederland zijn goed, maar dat is volgens het Innovatieplatform onvoldoende bekend. “Bovendien wordt internationaal basisonderwijs nu alleen gedoogd. Strikt genomen mag onderwijs in Nederland alleen in het Nederlands worden gegeven. Dat moet veranderen”, aldus een woordvoerder van het platform. Met deskundige ondersteuning vanuit onder meer de VNG wordt het makkelijker om een internationale school te kunnen stichten, of een reguliere school met internationaal onderwijs te kunnen uitbreiden. Daardoor kunnen niet alleen meer kinderen van expats, maar ook meer Nederlandse kinderen deelnemen aan internationale curricula. Verder vindt het Innovatieplatform dat de toelating van buitenlandse leerkrachten, native speakers, moet versoepelen.DuurderTegelijkertijd meldt het CBS dat internationaal onderwijs in Nederland een stuk duurder is dan regulier onderwijs en dat het grotendeels wordt gefinancierd door de ouders. Bij internationale afdelingen van Nederlandse scholen betalen ouders voor bijna de helft mee, bij particuliere internationale scholen is dat zelfs 91 procent. Het CBS wijt de hoge kosten aan het feit dat particuliere scholen zelf verantwoordelijk zijn voor de huisvesting, dat de klassen kleiner zijn, het transport van leerlingen door de scholen geregeld wordt en sommige scholen veel faciliteiten voor sport en cultuur hebben. Ook het personeel is duurder.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.