Leescoalitie biedt Kamerleden petitie over leesbevordering aan

Op dinsdag 2 juni om 13:45 uur heeft de Leescoalitie een petitie over leesbevordering overhandigd aan leden van de Vaste Kamercommissie OCW op het Plein in Den Haag. De petitie-overhandiging vond plaats in aanloop naar het Algemeen Overleg Laaggeletterdheid en het nieuwe actieprogramma ‘Tel mee met Taal’ op 4 juni.
 
De Leescoalitie is blij met de aandacht voor geletterdheid en het actieprogramma ‘Tel mee met Taal’, dat minister Bussemaker onlangs naar de Kamer stuurde. Toch ziet de Leescoalitie nog een aantal ‘witte vlekken’ waar ze op 2 juni aandacht voor wil vragen, namelijk:

  • Consultatiebureaus bij leesbevordering betrekken
  • Aandacht voor lezen en leesbevordering in de opleidingen van toekomstige leerkrachten en opvoeders
  • Aandacht voor leesbevordering op het mbo

Om het belang van leesbevordering te benadrukken, lazen de nieuwe Nationale Voorleeskampioene Julie Slagman en de Pabo Voorleeskampioen Simone van Laar op 2 juni voor de Kamerleden een stuk uit Matilda van Roald Dahl voor.
 
De Leescoalitie, bestaande uit vijf partners op het gebied van leesbevordering, vindt dat leesbevordering bijdraagt aan een geletterde samenleving en de basis is voor een sterke kenniseconomie. Lezen en voorlezen horen bij de opvoeding en bij het onderwijs aan kinderen. Gerlien van Dalen, directeur Stichting Lezen en voorzitter van de Leescoalitie: “Door kinderen van heel jongs af aan voor te lezen, voorkom je onoverkomelijke taal- en leesachterstanden.”
 

Links

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.