Een aanzienlijk percentage docenten in het voortgezet onderwijs is ongunstig gemotiveerd voor professioneel leren. Factoren in de werkomgeving, zoals ondersteuning van schoolleiders en organisatie van taken, spelen een belangrijke rol bij de leermotivatie van docenten. Dit blijkt uit het promotieonderzoek 'Secondary school teachers' motivation for professional learning' van Joost Jansen in de Wal aan de Open Universiteit.

Docenten zijn gunstiger gemotiveerd wanneer hun leidinggevende geïnteresseerd is in hun leerwensen en hen uitdaagt om zichzelf te ontwikkelen. Datzelfde geldt wanneer een leidinggevende persoonlijke ondersteuning biedt bij die ontwikkeling. Naast leiderschap speelt de manier waarop het werk van docenten georganiseerd is een belangrijke rol. Zo heeft vrijheid in het moment waarop taken kunnen worden opgepakt een positieve invloed op de leermotivatie. Een concreet voorbeeld van deze vrijheid is de mogelijkheid om vervanging te regelen voor lessen die uitvallen als gevolg van studie.

Motivatie
Jansen in de Wal startte in 2012 met zijn promotieonderzoek naar leermotivatie onder docenten op 735 verschillende middelbare scholen in Nederland. Hieruit kwam naar voren dat ongeveer 48 procent van de docenten middelmatig scoort op meerdere typen leermotivatie, 13 procent zegt voornamelijk te leren omdat anderen hen hiertoe verplichten. Jansen in de Wal: “Het is van groot belang dat docenten investeren in hun eigen ontwikkeling, in verband met veranderingen in de maatschappij én in het onderwijs. Motivatie is een belangrijke schakel die dit leren van docenten beïnvloedt en verklaart. Deze resultaten laten zien dat er meer bewustzijn tot stand moet komen over de rol die motivatie speelt in het professioneel leren van docenten. Ook overheden dienen zich ervan bewust te zijn dat regelgeving omtrent het stimuleren van studie in het onderwijs, door docenten kan worden ervaren als externe druk. Daarom zouden overheden docenten ook formeel de ruimte moeten bieden waarmee zij aan deze verplichtingen kunnen voldoen.”

Organisatie
Uit het onderzoek blijkt dat schoolleiders de motivatie van docenten om te gaan studeren kunnen vergroten. Als veel docenten binnen een school aangeven niet te willen of niet te kunnen leren, is dit een signaal dat er iets moeten veranderen aan de manier waarop het leren van docenten wordt georganiseerd en ondersteund. Schoolleiders zouden hiertoe met docenten in gesprek moeten gaan en hen uitdagen tot leren, bijvoorbeeld door variatie in werk aan te bieden, betrokkenheid te tonen bij de studie van hun docenten en te bekijken waar dit leren ondersteund kan worden binnen de mogelijkheden van de school. Daarnaast zouden docenten zelf meer zelfbewust moeten worden gemaakt van studiemotivatie en de mogelijke oorzaken en gevolgen hiervan. Op docentenopleidingen is weinig aandacht voor de post-initiële professionele ontwikkeling van docenten en de omstandigheden waarin dit zou moeten plaatsvinden. Lerarenopleidingen kunnen docenten voorbereiden op de realiteit waarin zij zich moeten professionaliseren en daarbij nadrukkelijk aandacht besteden aan de rol van persoonlijke motivatie.

Gerelateerd nieuws