Leermiddelenkeuze sluit moeizaam aan bij wensen en onderwijsvisie

De leermiddelen die scholen kiezen sluiten niet helemaal aan bij de wensen van leraren en de visie van de school. Leraren zijn vaker op zoek naar flexibele leermiddelen en onderwijs op maat. Dit blijkt uit de ‘Verkenning proces leermiddelenkeuze’, die in 2017 werd uitgevoerd door Kennisnet en SLO in het kader van het Doorbraaktraject Onderwijs & ICT.

Het onderzoek, waarvoor literatuurstudie, gesprekken met onderwijsprofessionals en experts en intensieve ontwerpsessies zijn ingezet, richtte zich op twee vragen:

  • Hoe kan het selectieproces van leermiddelen in de school beter worden ondersteund, zodat scholen weloverwogen kunnen kiezen uit het aanbod, gebaseerd op hun visie en werkwijze?
  • Welke instrumenten kunnen hierbij ondersteunen?

 
De knelpunten voor het keuzeproces liggen op meerdere vlakken:

  • Het blijkt moeilijk voor de school/het schoolbestuur om de onderwijsvisie te expliciteren en te concretiseren in leermiddelenbeleid. Het keuzeproces zelf wordt ‘onbewust onbekwaam’ doorlopen en kennis over leermiddelen en het keuze proces wordt slechts heel beperkt gedeeld;
  • Er is ontevredenheid over het aanbod, over de wijze van aanschaf van het aanbod en over de transparantie van het aanbod.

 
Uit de knelpunten zijn drie oplossingsrichtingen te destilleren:

  • Creëer meer transparantie in het aanbod (verzamel en communiceer objectieve informatie over beschikbare leermiddelen en werk met reviews van gebruikers);
  • Ondersteun het keuzeproces in de scholen (ontwikkel tools en hulpmiddelen die scholen ondersteunen en faciliteren bij hun keuzeproces voor passende leermiddelen);
  • Vergroot het zelflerend vermogen van de sector (bevorder de expertise in het keuzeproces voor leermiddelen door scholing en kennisdeling).

 
Deze verkenning is gestart omdat uit twee rapporten, namelijk het Evaluatierapport van de Wet Gratis Boeken en het rapport ‘Kwaliteit, betrouwbaarheid of innovatie?’, bleek dat innovatie in de markt moeizaam tot stand komt, waardoor met name nieuwe vragen en het aanbod aan leermiddelen nog onvoldoende op elkaar aansluiten.

Kennisnet en SLO pakken als vervolg op deze verkenning taken op als:

  • Ondersteuning van het verzamelen en ter beschikking stellen van metadata en reviews met de technische infrastructuur;
  • Ondersteuning van het delen en ontwikkelen van open materialen (Wikiwijs);
  • Monitoring van het keuzeproces (bijvoorbeeld door uitbreiding van de Leermiddelenmonitor).

 

Links

Downloads

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.