Tot uiterlijk 1 december kunnen schoolbesturen en scholen hun leerlinggegevens in BRON aanpassen. Het gaat om gegevens die worden gebruikt voor de teldatum 1 oktober. Wijzigingen die na 1 december worden aangebracht, tellen voortaan niet meer mee voor het vaststellen van de bekostiging.

Het ministerie van OCW heeft onlangs een brief gestuurd aan alle schoolbesturen over het aanleveren van de leerlinggegevens voor bekostiging. Vanaf het huidige schooljaar wordt de regelgeving strenger gevolgd. Sinds de overgang naar BRON in 2010 is de regeling ‘coulant’ gehanteerd, om schoolbesturen te laten wennen aan de gegevensuitwisseling. Vanaf vrijdag 1 november 2013 kunnen schoolbesturen en scholen hun leerlinggegevens inzien die geregistreerd staan in BRON, via data.duo.nl. Als de ingevoerde gegevens niet blijken te kloppen, kunnen de gegevens in BRON nog tot 1 december 2013 aan te passen. Daarna zal de onderwijsinspectie de juistheid van de aangeleverde gegevens controleren. Het gaat hier om leerlinggewichten, cumi-leerlingen en andere leerlingkenmerken. Overigens gaat het hierbij niet de leerlinggebonden financiering. Die wordt op een ander moment definitief vastgesteld.

Links

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws

  • ‘Samen iets gemeenschappelijks uitvinden’

  • ‘Leerlingen gaan anders nadenken over hun toekomst’

  • ‘Feedback werkt alleen als het veilig is’

  • Materiële bekostiging