Leerlingenaantallen vrije scholen stijgen

Het leerlingenaantal van vrije scholen zit in de lift, meldt de Vereniging van vrije scholen op basis van onderzoek van onderwijssocioloog Jaap Dronkers.

Het onderzoek spitst zich toe op de kwaliteit en leerlingenaantallen van vrije scholen voor het voortgezet onderwijs, maar ook op de vrije scholen voor primair onderwijs is sprake van landelijke groei. Opmerkelijk daarbij is dat er bovengemiddelde groei plaatsvindt in juist de krimpgebieden Limburg en Noord-Brabant.
Het landelijk beeld toont een gemiddelde stijging van het leerlingenaantal van vrije scholen voor voortgezet onderwijs van ruim 22 procent in acht jaar. Dat komt neer op een absolute stijging van 1.464 leerlingen.

Veilig en kleinschalig
Schoolleiders en ouders geven als redenen voor de groei dat er behoefte is aan veilige en kleinschalige scholen. Ook is voor ouders de afgelopen jaren een stuk inzichtelijker geworden dat vrije scholen voldoen aan de actuele kwaliteits- en resultaatseisen die door de Inspectie van het Onderwijs worden gesteld. Naast cognitieve aspecten zijn met name de persoonlijke aandacht voor de sociale en emotionele ontwikkeling van de leerling en de intensieve ouderbetrokkenheid belangrijke redenen voor aanmelding op de vrije school.

Uit het onderzoek van Donkers blijkt eveneens dat vrije scholen in het vo hun basiskwaliteit op orde hebben en beschikken over goede examenresultaten. Van de dertien vrije scholen (vo) komen er zelfs vier (havo-afdelingen) voor in de top tien van scholen die iets extra’s toevoegen.

Meer informatie: www.vrijescholen.nl
 

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.