Op 2 juni gaan de scholen voor voortgezet onderwijs en de scholen voor voortgezet speciaal onderwijs herstarten na ruim twee maanden afstandsonderwijs. In tegenstelling tot het basisonderwijs is hier de 1,5 meter afstandrichtlijn volledig van toepassing, ook voor leerlingen onderling. Dit betekent dat niet alle leerlingen tegelijkertijd op school kunnen zijn, dus zal er nog op veel manieren sprake zijn van afstandsonderwijs. Wel is het de bedoeling dat weer alle leerlingen in meer of mindere mate fysiek op school komen. Hierbij zijn de RIVM-richtlijnen leidend. Er wordt benadrukt dat zo min mogelijk leerlingen met het OV naar school moeten komen. Onder andere lopen, fietsen of ander individueel transport zijn alternatieven om het OV niet onnodig te belasten.

Actuele informatie over het herstarten van het VO is te vinden op de website van de rijksoverheid.

Voor het speciaal onderwijs zijn de RIVM-richtlijnen leidend, maar moet ook maatwerk geleverd worden. De scholen zien de leerlingen graag weer op school. Afhankelijk van de haalbaarheid, organiseerbaarheid en medische noodzaak richten scholen het onderwijs zo optimaal mogelijk in. Bijzonder aandachtspunt is het leerlingenvervoer waarvoor een protocol beschikbaar komt. Nadere informatie is vindbaar op deze website.

Daarnaast publiceert de stichting school en veiligheid een hulpmiddel bij het herstarten van het voortgezet onderwijs.

Basisscholen vanaf 8 juni volledig open
Als het goed blijft gaan in het basisonderwijs, gaan alle leerlingen daar vanaf 8 juni weer volledig naar school, met inachtneming van dezelfde RIVM-voorschriften als nu van kracht zijn.
In de komende weken zullen met het basisonderwijs afspraken gemaakt worden over de invulling van deze verdere openstelling.

 

Links

Gerelateerd nieuws