Tot nu toe is de Wet Gelijke Behandeling voor gehandicapten en chronisch zieken, die sinds 2003 van kracht is, alleen van toepassing op de arbeidsmarkt en het beroepsonderwijs. PvdA, Christenunie en Groen Links vinden dat ook gehandicapte en chronisch zieke leerlingen van basisscholen en middelbare scholen recht hebben op gelijke behandeling. Zij willen dan ook dat dit wettelijk vastgelegd wordt.

Het kabinet gaf al eerder aan dat de Wet Gelijke Behandeling ook uitgebreid zou worden naar het onderwijs. PvdA, ChristenUnie en GroenLinks vinden dat hiermee te lang is gewacht. Daarom hebben zij een initiatiefwetsvoorstel ingediend om de wet uit te breiden. Voor scholen zou de Wet Gelijke Behandeling betekenen dat zij leerlingen niet langer kunnen weigeren op grond van een handicap of chronische ziekte, maar dat zij indien nodig moeten zorgen voor aanpassingen in de faciliteiten of lessen. Als de school de wet overtreedt, kunnen leerlingen aankloppen bij de Commissie Gelijke Behandeling. PvdA-kamerlid Jos Smits denkt dat de verandering voor scholen geen grote problemen hoeft op te leveren, omdat uit onderzoek zou blijken dat er geen extra kosten mee gemoeid zijn. Ook wijst zij op good practices in het beroepsonderwijs. Jos Hagens, adviseur Onderwijs en Zorg bij de AVS, vindt dat genoemde partijen met het initiatiefwetsvoorstel te snel op de zaken vooruitlopen. Dit vraagstuk moet bekeken worden vanuit de discussie over de herijking van de Zorgplicht. Daar hoort het thuis. Op deze manier wordt inclusief onderwijs afgedwongen, om nog maar te zwijgen over de extra kosten en drempels die wel degelijk met de verandering gepaard gaan.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.