Minister Slob van Onderwijs wil dat leerlingen niet langer door scholen worden buitengesloten als hun ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet betalen. “Het is onacceptabel. Elk kind moet mee kunnen doen, ook met de uitjes.” Hij heeft de PO-Raad en de VO-raad gevraagd aankomend schooljaar duidelijke afspraken te maken ter voorkoming van incidenten.

Lukt het de scholen niet om tijdig goede afspraken te maken, dan gaat de minister de wet aanscherpen. Dat schrijft Slob 7 maart in een brief aan de Tweede Kamer. Volgens de minister en de sectorraden het een taak van schoolbesturen om te zorgen dat alle kinderen mee kunnen doen, of de ouderbijdrage nu is betaald of niet.

De  Tweede Kamer had minister Slob gevraagd om een maximum in te stellen voor de vrijwillige ouderbijdrage, zodat scholen geen extreem hoge bedragen kunnen vragen. Hij vindt dit onverstandig, omdat de kans bestaat dat dit bedrag de norm gaat worden op scholen.
Uit onderzoek is verder gebleken dat de schoolbesturen, ouders en leerlingen tevreden zijn over de huidige regelgeving. Het gaat vooral om beter naleven. Ook de Raad van State stelde in een recente uitspraak dat de ouderbijdrage altijd vrijwillig moet zijn.

De minister heeft daarnaast de Inspectie van het Onderwijs gevraagd om goed in de gaten te blijven houden of scholen de ouderbijdrage niet verplichten. Mochten scholen dat wel doen, dan krijgen ze de opdracht om dit aan te passen. Ouders die tegen verplichte bijdrages aanlopen kunnen dit ook melden bij de medezeggenschapsraad van de school of bij de inspectie.

AVS-voorzitter Petra van Haren zei begin maart op Radio 1 dat ze een wetswijziging, waar SP en GroenLinks voorstander van zijn,  veel te ingrijpend vindt. “Scholen spannen zich tot het uiterste in om alle leerlingen bij dit soort activiteiten te betrekken, bijna overal gaat het goed. Bovendien heeft de oudergeleding van de MR inspraak en zijn er voor ouders alternatieven als Stichting Leergeld.”

Downloads

Gerelateerd nieuws