Vele onderzoeken en evaluaties brengen knelpunten en tekortkomingen in de beleidstrajecten rondom leerlingen met speciale onderwijsbehoeften aan het licht en de roep om een stelselherziening wordt steeds luider.

Auteur
Jos Hagens

Bron
Kader Primair

Download
 Tekortkomingen_huidige_zorgstelsel_aanpakken

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws

  • Onderwijsraad: het onderwijs moet inclusiever

  • Monitor Hybride onderwijs: reflectie op afstandsonderwijs

  • Sterke schoolleiders belangrijk punt voor politieke verkiezingsprogramma’s

  • Vernieuwde Canon van Nederland gepresenteerd