Leerlingen met migratieachtergrond vaker hoger schooladvies

Steeds meer kinderen met een Turkse, Marokkaanse of Surinaamse achtergrond krijgen een havo/vwo-schooladvies. Dat meldt het CBS in het onlangs verschenen Jaarrapport Integratie 2020.

Voor deze groepen steeg het aandeel kinderen met havo/vwo-schooladvies sterker dan onder de groep met een Nederlandse achtergrond, net als het aandeel kinderen dat in de derde klas op de havo of het vwo zit.

Een betere onderwijspositie vertaalt zich ook in een betere arbeidspositie van mensen met een migratieachtergrond, maar de arbeidsdeelname na het behalen van een diploma ligt gemiddeld lager dan onder afgestudeerden met een Nederlandse achtergrond. Dat verschil wordt echter kleiner naarmate het diplomaniveau hoger is.

Links