Leerlingen lopen steeds minder vaak naar school

Vergeleken met 1995 is de afstand tussen huis en school ongeveer 10 procent groter geworden. Dit heeft consequenties voor de manier waarop leerlingen naar school komen. Hoewel het fietsgebruik met 40 procent stabiel is gebleven, blijkt dat leerlingen steeds minder lopend naar de basisschool gaan (minder dan 30 procent). Het wegbrengen van kinderen met de auto is bovendien toegenomen (circa 25 procent).

Dit blijkt uit promotieonderzoek van Enne de Boer aan de TU Delft. Zijn onderzoek richtte zich op de concentratie van basis- en voortgezet onderwijs in de afgelopen decennia, en welke gevolgen deze concentratie had voor de reisafstanden van leerlingen. De Boer constateerde in Vlaanderen een zelfde proces; hier groeide het wegbrengen met de auto van leerlingen van basisscholen zelfs naar 50 procent.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.