Scholen voor funderend onderwijs lopen vaak tegen dezelfde uitdagingen aan. De aanpak kan bijzonder zijn en voor meerdere scholen nuttig. Deze maand in Zo kan het ook!: De democratische vo-school Libertad in Breda gelooft dat leerlingen het meeste leren als wordt uitgegaan van wat zij willen weten en niet van een vooraf bepaald verplicht programma.

De wil om leerlingen te laten leren in vrijheid betekent het begin van de democratische vo-school Libertad. De school zoals deze nu is, ging een jaar geleden van start, stelt schoolcoördinator Lieneke van der Schoot. “Maar Libertad werd al in 2012 opgezet. Na twee jaar gedraaid te hebben, besloot de inspectie begin 2014 de school niet te erkennen. Daarop moest Libertad sluiten. De ouders van twee leerlingen vonden dit zo jammer, dat zij besloten de handen ineen te slaan en een doorstart te maken.” Er werd een nieuw bestuur gevormd bestaande uit twee ouders en iemand van buitenaf. “In een paar maanden werd de school daarna opnieuw vormgegeven”, vertelt de schoolcoördinator. Zo werd een andere betaalbare schoolruimte gevonden in een oud schoolgebouw dat nu een wijkgebouw is. Ook kon een nieuw begeleidingsteam worden samengesteld, met Van der Schoot – die ook schoolcoördinator werd – en nog twee andere vrijwilligers met ook een onderwijsbevoegdheid. Daarnaast werden verschillende vakdocenten geworven, die zich tegen een vrijwilligersvergoeding wilden inzetten. Bij de start van het nieuwe schooljaar in augustus 2014 was uiteindelijk alleen de missie van de school nog hetzelfde, zegt Van der Schoot. “De leerlingen het vertrouwen te geven zich zelf te ontwikkelen.” Leerlingen zijn vier dagen per week op school. Bedoeling is dat ze onder aanmoediging van de begeleiders een eigen leerweg uitstippelen. “Dit kan gericht zijn op het halen van een diploma via het staatsexamen, maar bijvoorbeeld ook op het toewerken naar een bepaald beroep”, zegt ze. De leerlingen kunnen gebruikmaken van online lesmateriaal, boeken raadplegen, in gesprek gaan met verschillende mensen, vakdocenten uitnodigen, online cursussen volgen, zelf uitstapjes organiseren, somt de schoolcoördinator op. En ook bij al het andere met betrekking tot de dagelijkse gang van zaken op de school, hebben de leerlingen een belangrijke stem. “Neem het invoeren van een vaste pauze, het kopen van een whiteboard. Alleen als niemand bezwaar heeft, doen we het.” Om de doorstart tot een succes te maken, werd door het bestuur en begeleidingsteam ook na de start hard doorgewerkt. “Zo is een volledig pakket boeken geregeld via onder andere uitgeverijen en scholen die nog wat over hadden. Zijn er meer vakdocenten gevonden die bij de school passen. Ook is er samenwerking gezocht met collega-democratische scholen. En er is gekeken naar het schipperen tussen de regels van de inspectie en de wensen van leerlingen, bijvoorbeeld wat het aantal te krijgen lessen betreft.” Afgelopen voorjaar werd het nieuwe Libertad erkend. “Heel belangrijk”, stelt Van der Schoot trots. “Tegelijkertijd blijft de school een particuliere school. Ouders betalen 300 euro per maand. Dat is ook een enorme drempel.” Toch steeg het aantal leerlingen in de afgelopen periode tot vijf. En de schoolcoördinator zag zelf en hoorde ook van onder andere ouders hoe goed zij zich ontplooiden. “Ze zijn echt opgebloeid, gaan erop uit, durven hun zegje te doen.” Al is iedereen aan de slag krijgen en houden zeker niet gemakkelijk, zegt ze. “Dat we nog klein zijn speelt daarin een rol. Als je met een grotere groep bent, kun je elkaar meer prikkelen.” Verder groeien is dan nu ook het motto. Met ingang van het nieuwe schooljaar heeft de school er in het wijkgebouw een ruimte bij. “En we zijn op zoek naar meer begeleiders.”

Meer weten?
www.libertad-breda.nl

Ook een creatieve aanpak op uw school? Mail naar communicatie@avs.nl o.v.v. ‘Zo kan het ook!’

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws

  • ‘Het vraagt moed om met je kop in de wind te staan’

  • ‘We inspireren elkaar’

  • Politici over de rol van schoolleiders

  • Lobbyen voor en door schoolleiders