‘Leerlingen hebben ondersteuning nodig bij gebruik social media’

Leerkrachten in het basisonderwijs vinden dat leerlingen (meer) begeleid moeten worden bij het gebruik van social media, blijkt uit onderzoek van Social Media Wijs. De helft van de respondenten heeft behoefte aan ondersteuning op het gebied van social media, ten behoeve van zijn/haar beroep.

Driekwart van de respondenten is overtuigd van de toegevoegde waarde van social media in het basisonderwijs, maar minder dan de helft geeft concrete opdrachten aan leerlingen waarbij ze social media kunnen inzetten. Leerkrachten die social media gebruiken ter voorbereiding van de les, geven wel eerder opdrachten waarbij social media ingezet kan worden. Volgens de respondenten begint driekwart van de leerlingen met het gebruik van social media voor hun 10e jaar. Aanleiding voor het onderzoek was de constatering van Social Media Wijs dat er nog geen onderzoek beschikbaar was over de mening van leerkrachten over sociale media in het basisonderwijs. De volledige onderzoeksresultaten van ‘Social media in het basisonderwijs’ zijn te downloaden op socialmediawijs.nl

Links

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.