Dit is niet gestegen, ondanks het geld dat Rutte II ervoor uittrok, blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut. “Schoolleiders vinden gym heel belangrijk, maar krijgen de roosters niet altijd rond. Basisschoolleerlingen sporten veel minder dan drie uur per week, wat het vorige kabinet (Rutte II) nog wel voor ogen stond. Er is geen verschil tussen het aantal gymlessen in het afgelopen schooljaar en vier jaar eerder. Dat staat in het rapport ‘Voorstudie naar de relatie tussen sport en bewegen op school en schoolprestaties’ dat onlangs is gepubliceerd, op verzoek van het Ministerie van OCW.
 
De wens van Rutte II werd in 2014 vastgelegd in een bestuursakkoord, waarin een minimum van twee uur gym werd afgesproken en scholen beloofden te streven naar drie uur. Hier werd 8 miljoen euro voor uitgetrokken, maar dit heeft niet geresulteerd in meer gymlessen. In het huidige regeerakkoord dat in oktober werd gepresenteerd zijn de extra uren gymles verdwenen.
 
Evenveel gymlessen
Het rapport van het Mulier Instituut voor sociaal-wetenschappelijk sportonderzoek meldt dat er geen verschil is in het aantal gymlessen tussen schooljaar 2012-2013 en schooljaar 2016-2017. De groepen drie tot en met acht sporten gemiddeld 89 minuten, in beide schooljaren exact hetzelfde. De kleuters bewegen 8 minuten minder dan vier jaar geleden: 113 minuten in plaats van 121 minuten.
 
Gymleraar of leerkracht
De leerlingen sporten vaak zonder begeleiding van een gymvakleerkracht. Bij de kleuters staat in 77 procent van de gevallen de reguliere leerkracht voor de klas. Bij de andere groepen gaat het om 40 procent van de gymlessen die de groepsleraar verzorgt. Bij deze oudere groepen wordt 27 procent door een gymleraar gegeven. Het aantal docenten lichamelijke opvoeding op basisscholen is overigens wel gestegen, vooral in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag, meldt het AD.
 
Relatie sport en bewegen en schoolprestaties
Het rapport van het Mulier Instituut concludeert dat de positieve causale relatie tussen sport en bewegen op school en sportprestaties (nog) niet duidelijk is. Resultaten zijn niet eenduidig en kwalitatief beter en langdurig onderzoek is nodig. Wel is duidelijk dat sport en bewegen op school geen negatief effect heeft op schoolprestaties. En dat het juist positieve effecten heeft op motorische en beweegvaardigheden, fitheid, hersenstructuur en (executieve) functies.
 
AVS-voorzitter Petra van Haren hierover in EenVandaag: “Schoolleiders vinden gym heel belangrijk, maar krijgen de roosters niet altijd rond. En als je berekent hoeveel het kost om een vakdocent nog een uur extra les te laten geven, ben je als school 250 tot 275 miljoen euro kwijt. Die 8 miljoen van Rutte II was slechts een druppel op de gloeiende plaat. Niet alle scholen hebben bovendien genoeg bevoegde leerkrachten. Ook hebben veel scholen een beperkte tijd waarin ze van de gymzaal gebruik kunnen maken.”

Links

Gerelateerd nieuws