Een bijzondere aanpak die op de ene school werkt, is misschien ook nuttig voor de andere. Deze maand in Zo kan het ook!: Op obs de Walsprong in Zaltbommel krijgen alle leerlingen van groep 7 en 8 elke week les van gastdocenten die over hun beroep vertellen, met bijbehorende excursie.

“Wij zijn benaderd door stichting IMC Weekendschool om deel te nemen aan het programma IMC Basis in verband met onze demografische gegevens. Wij hebben bijvoorbeeld veel leerlingen uit gezinnen in achterstandswijken, met ouders in de schuldhulpverlening of met een laag inkomen,” vertelt oud-directeur Joep de Boer van obs de Walsprong, die eind vorig schooljaar met pensioen ging. “Ons MT was ook meteen razend enthousiast en deelde dit meteen met de ouderraad en leerkrachten.” De Boer was vooral in het begin betrokken bij het uitzetten van het programma in de school en het regelen van subsidie via de Regionale Educatieve Agenda van de gemeente Zaltbommel en het Jeugdeducatiefonds. Daarna hield hij ‘vinger aan de pols’.

Gastlessen

IMC Basis wil kinderen uit sociaal zwakkere milieus kennis laten maken met beroepenvelden waarin ze later terecht kunnen komen. Het programma loopt inmiddels op 35 basisscholen in heel Nederland en is aangewezen als pilotproject door de Gelijke Kansen Alliantie, een initiatief van het ministerie van OCW. Een IMC Basis-coördinator organiseert de lessen en werft de gastdocenten, samen met de leerkrachten en directies van de scholen. Mara Weijenberg – leerkracht van groep 7 op de Walsprong, MT-lid en coördinator onderbouw – is intensief bij het programma betrokken. “Ik overleg met de gastdocenten hoe de les eruitziet. De beroepenoriëntatie beslaat twee à drie uur per week en is goed in te passen in het lesprogramma. Een gastles vervangt voor een deel een reguliere les, dus het komt er niet extra bovenop.” Ook zijn er vanuit de school ouders bereid gevonden om gastlessen te verzorgen.

Journalistiek

Inmiddels zijn er gastlessen geweest over journalistiek, recht, zorg en welzijn, natuurwetenschappen en ondernemen. De leerlingen zijn op excursie geweest bij een hogeschool voor journalistiek om aan een tv-opname mee te werken, bezochten een rechtbank en museum NEMO. Het thema ondernemen werd ruw onderbroken door de schoolsluiting in verband met corona. De Boer: “Onder andere transport, podium­kunsten, architectuur, geneeskunde en ict staan nog op het programma. Toen de school dicht was, ontvingen we berichtjes van de leerlingen over wanneer we weer verder zouden gaan met IMC Basis, zo enthousiast waren ze.”

Breder

Het programma is breder dan alleen beroepen­oriëntatie. “De leerlingen gaan anders nadenken over hun toekomst”, zegt De Boer. “Ze leren niet alleen de wereld, maar ook zichzelf ontdekken. Hun zelfvertrouwen en motivatie groeien en ze krijgen letterlijk een toekomstperspectief. Ze beseffen waarom het belangrijk is dat ze leren op school. Ook de woordenschat van de leerlingen is enorm vergroot.” Burgerschap en 21e-eeuwse vaardigheden zijn verweven in het IMC Basisprogramma.

De Boer – die weinig struikelblokken kende bij de implementatie, behalve dat het soms lastig was ouders met een auto voor de excursies te vinden – over de meerwaarde van het programma: “Je haalt kinderen die denken dat ze niet voor een bepaald beroep in aanmerking komen uit een negatieve spiraal. Ik raad het ook andere scholen aan die zich zorgen maken over de ontwikkeling van hun leerlingen na de basisschool.” De Walsprong is van plan langer dan de ‘voorgeschreven’ twee jaar met IMC Basis te werken. _

Meer weten?

www.imcweekendschool.nl/imc-basis

Ook een bijzondere aanpak op jouw school?
Mail naar communicatie@avs.nl o.v.v. ‘Zo kan het ook’.

Gerelateerd nieuws