Leerlingen blijven vanaf 16 maart thuis, scholen bieden afstandsonderwijs

Alle leerlingen blijven vanaf maandag 16 maart tot en met 6 april thuis. Kinderen van ouders met vitale beroepen worden opgevangen op school. Er is een lijst beschikbaar van de betreffende beroepen. Dat is de uitkomst van het gesprek met de sectorraden en onderwijsbonden die op 15 maart opnieuw bij elkaar kwamen voor een overleg met beide onderwijsministers. Slob benadrukte tijdens de persconferentie de belangrijke signalen vanuit schoolleiders. Op basis daarvan is er in het belang van alle scholen, medewerkers en leerlingen/studenten helderheid gekomen.

De richtlijn van het RIVM blijft bestaan. Bij hoesten, verkoudheid of koorts blijf je thuis. Leerkrachten die geen klachten hebben komen gewoon naar school. “De komende twee dagen nemen scholen de tijd om afstandsonderwijs zo goed mogelijk te organiseren. Hierdoor kunnen schoolleiders en leraren alle aandacht geven aan de uitwerking”, aldus Petra van Haren, voorzitter van de AVS.

Peiling AVS
Uit een peiling die de AVS vrijdag startte bleek dat 21% van de leerlingen en 11% van de leraren vrijdag niet op school was. Eenderde van de scholen heeft klassen naar huis gestuurd. Slechts 70 (1%) basisscholen hadden hun deuren gesloten. Voor het gesprek tussen de onderwijsorganisaties en de minister vond 72% van de schoolleiders alle scholen in Nederland moeten sluiten.

Deze informatie is meegenomen naar het volgende gesprek met de minister op vrijdagmiddag, waarbij ook afspraken werden gemaakt over het onderwijs. De AVS zag dat percentage mede door de gemaakte afspraken op vrijdag dalen (en na de berichtgeving van FMS ook weer stijgen). Veel scholen gingen dit weekend gelijk aan de slag met het bieden van creatieve vormen van afstandsonderwijs en opvang van kinderen van mensen met vitale beroepen.

Afstandsonderwijs
Voor veel schoolleiders is afstandsonderwijs nog onbekend terrein. Inspiratie en ideeën van collega’s kunnen dan helpen om de eerste stappen te zetten. AVS Netwerk heeft een platform geopend om ideeën, plannen en ervaringen over afstandsonderwijs te verzamelen en te delen met collega’s. Schoolleiders kunnen zich aanmelden via https://avs.nl/artikelen/schoolleiders-delen-plannen-en-idee-n-afstandsonderwijs-0.

Knuppel in het hoenderhok
Afgelopen donderdag (12 maart) verplaatste de AVS het jaarlijkse Schoolleiderscongres naar september vanwege het coronavirus. Er waren toen nog nauwelijks richtlijnen van het RIVM en er was verwarring door andere beslissingen door de Veiligheidsregio Brabant. “Na die beslissing werden we gebeld door de NOS met de vraag of niet alle scholen dicht moesten en toen hebben we daar, mede op advies van schooldirecteuren uit andere Europese landen, instemmend mee geantwoord. Vanaf dat moment stond de telefoon roodgloeiend en werden we uitgenodigd voor overleg bij de minister. Daarna kwamen er iets meer richtlijnen, onder meer voor evenementen met meer dan 100 bezoekers en mensen met klachten”, aldus Petra van Haren.

Achteraf gezien heeft de AVS het dan toch goed gedaan door stellingname. De plus dat scholen nu echt alle aandacht kunnen geven aan afstandsonderwijs, wat lastig is als je ook gewoon lessen moet verzorgen. Samen werken aan onderwijs en opvang voor kinderen van ouders met vitale beroepen.

Links

Downloads