Leerling-telling op 1 oktober

Zoals elk jaar moeten ook dit jaar weer alle leerlingen geteld worden. Het is het tweede jaar dat deze nieuwe gewichtenregeling geldt. De leerlingen die op 1 oktober 2007 vier, vijf, zes of zeven jaar zijn, vallen onder deze nieuwe gewichtenregeling. Oude gewichten kunnen voor deze kinderen dus niet meer voorkomen.

De criteria voor de nieuwe gewichtenregeling zijn anders zijn dan voor de oude regeling. Voor de kinderen die op 1 oktober vier jaar zijn, moet het gewicht volgens de nieuwe gewichtenregeling worden vastgesteld.
De 5 en 6 jarigen hebben vorig jaar al een nieuw gewicht gekregen, toen zij respectievelijk 4 en 5 jaar waren. Voor de kinderen die op 1 oktober zeven jaar zijn, moet het gewicht opnieuw worden vastgesteld. Daarbij geldt het opleidingsniveau van beide ouders of verzorgers op het peilmoment 1 oktober. Voor kinderen die ouder zijn dan 7 jaar blijft dit jaar de oude regeling nog van kracht.

Er is geen uitzondering op de gewichtenregeling voor kinderen van asielzoekers. Voor het toekennen van een leerling-gewicht aan leerlingen op AZC-onderwijsplaatsen moeten de ouders voldoen aan de opleidingscriteria. Op dit moment zijn er geen plannen voor een bijzondere positie voor kinderen van asielzoekers in de gewichtenregeling.

Scholen met asielzoekerkinderen kunnen wél in aanmerking komen voor extrabekostiging op basis van art. 33 en 34 van de regeling bekostiging personeel 2007-2008.

Meer informatie: http://www.cfi.nl/

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.