Op een prikkelende, originele manier in gesprek raken over kwaliteitszorg. Om dat te bereiken liet Q*Primair, op de valreep van haar bestaan, het bordspel `Uitgedaagd – Kwaliteitszorg in beeld´ ontwikkelen.

Teamspel stimuleert discussie over kwaliteitszorg
“Zodra je begint, ben je binnen één minuut met elkaar in gesprek over de inhoud van het onderwijs”, zegt Sicco Baas. Hij is lid van de projectgroep van Q*Primair en één van de initiatiefnemers van het spel. Met `Uitgedaagd´ hoopt hij dat met name leerkrachten meer betrokken raken bij kwaliteitszorg. Het onderwerp staat nu wel bij directie en management op de agenda, maar leerkrachten – degenen die de kwaliteit op de werkvloer vorm moeten geven – hebben er volgens hem nog niet zoveel mee. “In de drukte van alledag schiet dat er vaak bij in.” Waarom gekozen voor een spelvorm? “Leerkrachten zijn doeners”, zegt Baas. “Samen dingen doen vinden ze leuk en interessant. Ze praten graag over hun werk, maar ze hebben een hekel aan vergaderen. Met een spel ben je ergens mee bezig en toch met elkaar in gesprek.”

Stellingen
`Uitgedaagd´ bestaat uit zo´n vijftig stellingen die zijn onderverdeeld in tien domeinen. Deze domeinen, bijvoorbeeld ict-gebruik, pedagogisch klimaat, didactisch handelen en school & omgeving, sluiten aan bij het toezichtkader dat de Onderwijsinspectie hanteert. Voorbeelden van een stelling zijn: `Onze leerlingen maken zelfstandig gebruik van computers´, of `We maken efficiënt gebruik van de geplande onderwijstijd´.Als de stapel stellingen is gegroepeerd over de verschillende domeinen, zoeken de spelers die stellingen uit waarop het antwoord positief is. Met andere woorden: waarop het antwoord is: `Ja, dat doen wij´. Dat is ronde één. Daarna volgen er nog vier rondes. In ronde twee staat de vraag centraal `Doen we dit goed?´, in ronde drie `Hoe weten we dat?´, in ronde vier `Vinden anderen dat ook?´ en tot slot in de laatste ronde `Wat doen we met deze wetenschap: zo houden of verbeteren?´ “Hiermee sluit het spel aan bij de vijf kwaliteitsvragen van Q*Primair”, vertelt Marjan van der Maas van KPC Groep, die het spel samen met Ingrid Veeke en Anne ter Beek ontwikkelde.

Pilots
“Er is bewust gekozen voor een positieve insteek”, zegt Van der Maas. Dus om door te vragen op aspecten waar de school al mee bezig is, maar die eventueel nog beter kunnen. Dat is zinvoller dan focussen op wat (nog) niet gebeurt, zo bleek tijdens de pilotfase van het spel. Sicco Baas van Q*Primair: “Het resultaat is een `werkagenda´ met verbeterpunten die draagvlak heeft onder het personeel.” Tijdens de pilots én de latere speelsessies werd het spel enthousiast ontvangen. Het leidt volgens ontwikkelaar Van der Maas tot interessante, levendige gesprekken. Tot heftige discussies soms ook, weet Baas. Beiden pleiten er daarom voor dat scholen gebruik maken van een externe spelleider. “Die heeft een objectievere blik en durft daardoor beter door te vragen.”

Thema: Kwaliteit en innovatie
Auteur: Eva Prins
Kader Primair 4 – December 2006

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws