Leerkrachten willen meer hulp bij begeleiding zml?kinderen

Leerkrachten in het basisonderwijs hebben behoefte aan meer ondersteuning bij de begeleiding van zeer moeilijk lerende leerlingen. Dit blijkt uit onderzoek van Annette Koopmans van de Universiteit Twente. Ze pleit onder andere voor de ontwikkeling van een gemeenschappelijke kennisdatabase om de aanwezige kennis toegankelijk te maken voor basisscholen.

Omdat er veel aanpassingen in het leerplan nodig zijn, voelen leerkrachten zich onzeker en is er twijfel of ze de goede dingen aanbieden. Het kost hen bovendien veel tijd om aangepaste lesmaterialen te zoeken of te ontwikkelen. Leerkrachten willen meer onderwijsassistentie, eenvoudigere toegang tot aangepast lesmateriaal en meer deskundigheidsbevordering, stelt Koopmans vast.

Koopmans onderzocht hoe het leerplan voor zeer moeilijk lerende leerlingen met een rugzakje vormgegeven wordt. Ze focuste daarbij op de vraag hoe leerkrachten omgaan met zml-leerlingen en welke knelpunten zij daarbij ervaren. Uit het onderzoek blijkt dat de voorgelegde knelpunten bijna allemaal door een meerderheid van de leerkrachten worden herkend en ervaren. Daarom wensen zij meer ondersteuning. De belangrijkste hindermissen die leerkrachten ervaren zijn de beschikbare tijd, de beschikbare kennis en de vraag hoe de leerling goed bij groepsactiviteiten te betrekken. Binnen het nationaal expertisecentrum voor leerplanontwikkeling (SLO) wordt nu gewerkt aan de ontwikkeling van een kennisdatabase voor leerkrachten en ondersteumers, in nauwe samenwerking met reguliere basisscholen waar een zml-leerling wordt begeleid.

Het onderzoek van Koopmans is uitgevoerd bij het nationaal expertisecentrum voor leerplanontwikkeling (SLO) in Enschede, in het kader van de afstudeeropdracht voor de master Educational Science and Technology. Het verslag is op verzoek digitaal bij hen beschikbaar.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.