In een enquête gehouden onder AOb-leden wijzen zeven op de tien respondenten het idee van prestatiebeloning naar de prullenbak. In plaats daarvan kunnen scholen beter slecht functionerende leerkrachten ontslaan, vindt tweederde. Teambeloning wordt positiever beoordeeld, met name in het basisonderwijs voelt men daar wel iets voor.“Het leidt tot een soort McDonalds-medewerker van de week, afgunst en demotivatie”, vindt een geënquêteerde leerkracht van prestatiebeloning. In de open vragen wordt het meest genoemd dat de constructie onuitvoerbaar zou zijn. De vrees voor vriendjespolitiek of oneerlijke beoordeling is een ander veel genoemd bezwaar. Maar er zijn ook respondenten die vinden dat de onderwijssector niet moet zeuren. “Bij het uitvoeren van welk vak dan ook is het mogelijk objectief te meten wat de effectiviteit van de geleverde arbeidsprestatie is. In het onderwijs is dit dus niet anders en dus moeten we streven naar een zo goed mogelijke gezamenlijke prestatie. Daarbinnen is het gewoon mogelijk excellentie extra te belonen. Daarnaast moet slecht functionerende professionals de kans geboden worden zich te verbeteren of eventueel (met begeleiding!) gedwongen worden naar ander werk uit te zien.” Maar de voorstanders zijn in de minderheid. Alle varianten van prestatiebeloning worden door een meerderheid afgewezen, al verschilt het welk model wordt gekozen. De meest harde variant – een bonus op basis van de leerwinst in één jaar die in verschillende Amerikaanse schooldistricten wordt uitgeprobeerd – wordt het meest negatief beoordeeld, driekwart is daar tegen. Dat geldt ook voor andere vormen van individuele beloningen zoals het voorstel van de Onderwijsraad om de 5 procent meest excellente leerkrachten extra te belonen.TeambeloningTeambeloning wordt iets positiever beoordeeld, vooral als dat gebeurt op basis van de bereikte leerwinst over meerdere jaren. Met name in het basisonderwijs voelt men wel iets voor teambeloning (32 procent). Nog iets positiever valt het oordeel uit over de aanpak om goede leerkrachten binnen het huidige salarissysteem te belonen met een extra periodiek of doorstroom naar een hogere salarisschaal (is al mogelijk). Nog steeds is 44 procent hiertegen, maar ook 36 procent voor. Jongeren zijn over het algemeen iets positiever over het idee van prestatiebeloning. Uit de enquête blijkt verder dat op één van de vijf scholen bij tegenvallende prestaties geen functioneringsgesprekken worden gevoerd. Maar liefst 46 procent van de ondervraagden zegt dat niet goed functionerende leerkrachten worden gedoogd door de directie. Slechts 13 procent wordt ontslagen. AOb-voorzitter Walter Dresscher: “Helaas zien wij te vaak dat het personeelsbeleid van schoolbesturen nog niet echt goed op orde is. Er zijn te weinig functioneringsgesprekken of er wordt te weinig gedaan om iemands functioneren te verbeteren.”

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws

  • Nieuwe versie servicedocument Covid-19 van OCW

  • Meerderheid ouders geen voorstander van extra coronamaatregelen

  • Inschrijving EU-schoolfruit geopend

  • Voldoende personeel grote zorg voor schoolleiders