Leerkrachten staken massaal

Ondanks weercodes geel en oranje in delen van het land hebben zo’n 60.000 leerkrachten op 5 oktober hun weg gevonden naar het Zuiderpark in Den Haag om een krachtig code rood-signaal af te geven aangaande de hoge werkdruk en lage salariëring in het primair onderwijs. 

Bussen vol stakende leerkrachten uit Groningen moesten helaas omdraaien vanwege de harde wind en ook files zorgden ervoor dat niet iedereen de plek van bestemming op tijd bereikte, maar de massale opkomst in het Zuiderpark – en op diverse regionale actielocaties elders in het land nog een kleine 10.000 stakers – laat zien dat het menens is voor de leerkrachten in het primair onderwijs.
Het PO-front legde eerder de eis van 1,4 miljard neer om de salarissen van basisschoolleraren gelijk te trekken met die in het voortgezet onderwijs (900 miljoen) en iets te doen aan de hoge werkdruk (500 miljoen). Vanuit de politiek is inmiddels 270 miljoen toegezegd voor de salarissen en de avond voorafgaand aan de staking meldde RTL Nieuws op basis van Haagse bronnen dat de formerende partijen wellicht met de 500 miljoen voor verlaging van de werkdruk over de brug gaan komen. De staking ging echter gewoon door want het PO-front neemt geen genoegen met een salarisverhoging van slechts 3 procent, terwijl 10 procent geëist is. En of de 500 miljoen tegen werkdruk er daadwerkelijk komt en uit welke potjes die gehaald wordt is nog zeer de vraag. Cabaretier Dolf Jansen, die de staking in het Zuiderpark opluisterde: “Groot gelijk dat jullie willen staken! Het zou tyfusweer worden maar het zonnetje schijnt! Maak veel lawaai, dan horen ze jullie op het Binnenhof.” Daar gaven de stakers massaal gehoor aan. Filosoof Lammert Kamphuis voegt toe: “Jullie verdienen veel meer dan jullie daadwerkelijk verdienen. Waarom word je juist niet goed betaald als je werkt vanuit intrinsieke motivatie? Dat is een onevenredig verband. De regering weet pas wat hij mist als jullie er niet zijn.”

School ligt plat
Onder de aanwezigen waren ook studenten (LAKS), leerlingen en schoolleiders. Een schoolleider: “Ik ondersteun de leerkrachten van harte. Ze krijgen steeds meer op hun bordje, komen tijd tekort. Ik heb er vier meegenomen in de auto. Onze school ligt plat vandaag. Van de dertig personeelsleden zijn er vandaag negentien hier. Als leerkrachten meer verdienen komt dat ten goede aan de kwaliteit van het onderwijs. Ik zie niet waarom leerkrachten in het basisonderwijs zoveel minder verdienen. Het vo of mbo is niet moeilijker of zwaarder. Het primair onderwijs kent veel meer verschillende niveaus van leerlingen en de leerkrachten geven er in alle vakken les. En het gat met het bedrijfsleven is te groot. Het salaris ligt tot 35 procent lager dan de marktsector. Dat weerhoudt veel mensen er ook van om schooldirecteur te worden. Het is belangrijk dat de AVS druk op het kabinet houdt.”

 

Steun
Ook de AVS was namens haar leden aanwezig in Den Haag, om de actie van de leerkrachten te steunen. Als de politiek nu niet investeert in de salarissen van leraren en in werkdrukverlichting, hebben schoolleiders straks geen leraren meer. “Toch hebben we onze schoolleiders niet opgeroepen zelf te gaan staken, maar vooral wel hun leerkrachten te ondersteunen op deze dag”, zegt AVS-voorzitter Petra van Haren. “De inzet van de staking heeft namelijk alleen betrekking op de salarisverhoging van leraren, niet van schoolleiders.” De inzet van de AVS richt zich ook op salarisverhoging en een lagere werkdruk voor schoolleiders, voldoende ondersteunende functies in de school, meer ruimte in het budget voor innovatie en verdere ontwikkeling van de scholen. “Straks aan de cao-tafel zullen wij deze inzet en de belangen van de schoolleider, waaronder salarisverhoging en werkdrukvermindering, een prominente plek geven.”

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.