Leerlingen van basisscholen in zogenoemde achterstandswijken hebben meer en andere problemen dan kinderen op scholen in reguliere wijken, blijkt uit het onderzoek ‘Ongelijke Kansen in het Onderwijs’. Dit onderzoek is op 8 mei gepresenteerd op het seminar 'Ongelijke Kansen in het Onderwijs'

Op scholen in zogenoemde achterstandswijken signaleert 93 procent van de leerkrachten vaak kinderen met problemen. Op scholen in ‘reguliere’ wijken ziet 59 procent van de leerkrachten problemen bij de leerlingen. Het gaat onder meer om taalachterstanden, concentratieproblemen en problemen in de thuissituatie. Leerkrachten op scholen in ‘achterstandswijken’ hebben sterker het gevoel dat hun leerlingen geen gelijke kansen hebben. De kinderen starten school vaker met een taalachterstand, de gezinnen hebben het financieel moeilijk en zitten ook vaak sociaal in een isolement. Het contact met de ouders is lastig en ouders kunnen onvoldoende basis bieden aan de kinderen.

Het onderzoek ‘Ongelijke Kansen in het Onderwijs’ is uitgevoerd door marktonderzoeksbureau MWM2 in opdracht van het Jeugdeducatiefonds, Stichting Kinderpostzegels Nederland en ABN AMRO Foundation. Aan het onderzoek deden 294 leerkrachten, intern begeleiders en leden van het schoolmanagement binnen het basisonderwijs mee. Het onderzoek is breed van opzet en gaat in op de problematiek die op basisscholen in het algemeen wordt ervaren en de vraag welke hulp er nodig is. Ook de problemen die leerkrachten van reguliere scholen ervaren komen aan bod. Deze leerkrachten hebben bijvoorbeeld vaker te maken met veeleisende ouders en geven aan vaker kinderen te zien die baat zouden hebben bij een verwijzing naar het speciaal onderwijs.

De deelnemers aan het onderzoek voelen zich niet gehoord door de overheid bij het opstellen van regelgeving. Er zou meer geld naar het onderwijs moeten gaan en het beleid moet beter op de dagelijkse praktijk worden afgestemd.

Links

Gerelateerd nieuws