Zestig procent van de leerkrachten vindt niet dat leerlingen met een handicap zoveel mogelijk in het regulier onderwijs moeten worden opgenomen. Dat blijkt uit onderzoek van de SP onder ruim 3.300 leerkrachten in het basis- en voortgezet onderwijs. De leerkrachten spreken zich hiermee uit tegen Passend onderwijs.Drie op de vier leerkrachten geeft verder aan dat zij zorgleerlingen geen onderwijs van goede kwaliteit kunnen geven. Volgens SP-Kamerlid Manja Smits is dit de belangrijkste reden waarom de leerkrachten de plannen van staatssecretaris Dijksma van Onderwijs afwijzen. “Door de grote klassen en een gebrek aan extra handen in de klas is het opnemen van zorgleerlingen een onhaalbare kaart. Leerkrachten vinden dat ze onder de huidige omstandigheden niet de kwaliteit van onderwijs kunnen geven die leerlingen met een handicap nodig hebben. Ze zeggen: ik kan dat gewoon niet, ik ben niet opgeleid om naast een hele klas óók een kind met het syndroom van Down én een kind met Asperger te onderwijzen.” Om toch goed les te kunnen geven met het oog op Passend onderwijs, geven leerkrachten in het basisonderwijs aan meer steun, een maximum aantal zorgleerlingen en kleinere klassen nodig te hebben.Staatssecretaris Dijksma wil met Passend onderwijs de groei van het speciaal onderwijs tegengaan en meer kinderen met een handicap opnemen in het reguliere onderwijs. Momenteel wordt het proces van Passend onderwijs heroverwogen naar aanleiding van eerdere kritiek van de evaluatiecommissie en de onderwijsinspectie. Het gaat hierbij echter om een time-out, om te bezien of bijstelling van het tijdpad en de fasering noodzakelijk is, niet om afstel. Smits wil dat Passend onderwijs geheel in de prullenbak gaat en dat het speciaal onderwijs juist wordt versterkt. “Als 60 procent van de leerkrachten zegt dat het basisprincipe van Passend onderwijs fout is, doet de staatssecretaris er verstandig aan naar ze te luisteren.” De uitkomsten van het SP-onderzoek maken deel uit van een groter onderzoek onder leerkrachten waarin ook onderwerpen als salarissen en werkdruk aan de orde komen. De resultaten worden begin september aan minister Plasterk aangeboden.Om leerkrachten voor te bereiden op Passend onderwijs ontwikkelde de AVS een simulatietool, ziewww.kindopdegang.nl. 

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws