Leerkrachten hebben behoefte aan informatie over ADHD

Basisschoolleerkrachten hebben grote behoefte aan praktische informatie over ADHD. Dit blijkt uit een steekproef onder 42 scholen, uitgevoerd door Eurocept, de initiatiefnemers van www.uitstuiteren.nu, een ADHD-themasite voor onderwijsprofessionals.

De belangrijkste vragen van leerkrachten zijn: 1) Hoe kun je klasgenoten helpen goed om te gaan met een kind met ADHD (genoemd door 87 procent van de respondenten) 2) Hoe kun je als onderwijsprofessional met een kind met ADHD omgaan (82 procent) en 3) Hoe herken je een kind met ADHD in de klas (59 procent).

Op de vraag wat de leerkracht hierbij kan helpen, antwoordt 77 procent behoefte te hebben aan een informatieve website, 74 procent wil schriftelijk materiaal, en 49 procent wil graag andere ondersteunende materialen zoals posters en flyers. Verder worden genoemd: opzetten steunpunt en opleidingen/ouderavonden. Inhoudelijk wil 64 procent meer weten over wat de school kan doen voor ouders van kinderen met ADHD. Zo´n 51 procent leest graag ervaringen van collegaonderwijsprofessionals en 56 procent zou het handig vinden als al hun vragen op een site zouden kunnen worden beantwoord door deskundigen. Op de vraag welke rol men als onderwijsprofessional heeft naar de ouders van kinderen met ADHD, antwoordt 77 procent `samenwerken´. De alternatieven informeren en adviseren worden beide door 44 procent genoemd.

In elke klas zit gemiddeld één kind met ADHD. Deze kinderen hebben moeite om hun aandacht gericht te houden op hun taken, dóen vaak vóórdat ze dénken, en sommigen zijn voortdurend in beweging.

Meer informatie: www.rivm.nl/vtv/object_document/o5004n28679.html en http://www.uitstuiteren.nu/.  Naar aanleiding van het onderzoek wordt bekeken of laatstgenoemde website is uit te breiden met een rubriek over ervaringen van collega-onderwijsprofessionals.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.