De scholen in Caribisch Nederland ontvangen de komende vier jaar extra geld van het ministerie van OCW om leerkrachten te werven voor scholen voor primair en voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. Het geld is bedoeld om het voor leerkrachten aantrekkelijker te maken om in Caribisch Nederland te gaan werken.

Het uitgangspunt is dat de scholen eerst zoeken naar geschikte leerkrachten in Caribisch Nederland en de Caribische regio zélf. Dit lukt echter vaak niet. Als de scholen proberen om (tijdelijk) leerkrachten uit Europees Nederland te werven, schrikken deze leerkrachten regelmatig terug vanwege de lage salarissen en de extra kosten die zij veelal moeten maken. Scholen in Caribisch Nederland kunnen het geld dat nu extra beschikbaar komt, gebruiken om leerkrachten hierin te compenseren. Bijvoorbeeld voor het dichten van het pensioen- en AOW-gat en een verbetering van de tegemoetkoming in de reis- en verhuiskosten. Het staat de scholen vrij de tijdelijke extra middelen naar eigen inzicht in te zetten. De scholen in Caribisch Nederland hebben te maken met relatief veel vacatures, onder andere door het grote verloop van leerkrachten. Het huidige aanbod van (gekwalifi ceerde) leerkrachten op de lokale arbeidsmarkt is niet toereikend om in alle vacatures te voorzien.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws