Leerkrachten ervaren belemmeringen bij nascholing

Leerkrachten willen zichzelf ontwikkelen, maar ervaren verschillende belemmeringen. Daardoor volgen ze minder vaak een opleiding. Dit blijkt uit het onderzoek ‘Vraag en aanbod voor nascholing leerkrachten in het primair onderwijs’ van ResearchNed in opdracht van de PO-Raad en het ministerie van OCW.

Het onderzoek heeft de wensen van schoolbestuurders, schoolleiders en leerkrachten rondom nascholing in het primair onderwijs geïnventariseerd en vergeleken met het beschikbare aanbod. Daaruit blijkt onder meer dat leerkrachten in het primair onderwijs veel belangstelling hebben voor masteropleidingen. Naast een hbo-master hebben ze vaak ook universitaire masters op het oog, zoals onderwijskunde. Onderzoeker Wouter van Casteren van ResearchNed: “Dat is goed nieuws, omdat er van leraren in het primair onderwijs wordt verwacht dat ze zich meer ‘academisch’ ontwikkelen.”

Opleidingszin onderschat
Uit het  onderzoek blijkt onder meer dat de schoolleiding de opleidingszin van leerkrachten vaak onderschat. Van Casteren voegt eraan toe dat leraren aan de andere kant weinig oog hebben voor problemen van schoolleiders en bestuurders, zoals beperkte mogelijkheden om lesroosters aan te passen.
leerkrachten die studieverlof  krijgen om hun opleiding te volgen, vinden vooral een goede vervanging belangrijk. “Ook horen we leraren vaak zeggen dat ze binnen hun school te weinig kunnen doen met hun opgedane kennis. Ze geven weer les zoals altijd. Het is dus belangrijk dat er beleid en ruimte is voor innovaties”, zegt Van Casteren.

Betere dialoog
De onderzoeker pleit voor een verbeterde dialoog op drie niveaus. “Allereerst zouden schoolleiders, besturen en leraren meer met elkaar moeten praten over professionalisering binnen de school. Dat kan een win-win-situatie opleveren. De schoolleiding kan de opleidingen beter – op strategisch niveau – aan de gewenste schoolontwikkeling verbinden. En leraren krijgen een duidelijker perspectief wat ze binnen hun school kunnen doen met hun opgedane kennis.”
Ook opleidingen en scholen moeten met elkaar in dialoog, op landelijk en regionaal niveau. Onder meer om de vraag beter op het aanbod af te stemmen. Bij de master Special Educational Needs (SEN) is er bijvoorbeeld behoefte aan een duidelijker profiel en een scherper onderscheid tussen een master voor het speciaal onderwijs en een master die de l leerkrachten leert omgaan met allerlei soorten gedrag en leerbehoeften in een reguliere klas. Daarnaast blijkt uit het onderzoek dat er behoefte is aan een hbo-masteropleiding als algemeen vervolg op de pabo.

Links

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.