Scholen voor funderend onderwijs lopen vaak tegen dezelfde uitdagingen aan. De aanpak kan bijzonder zijn en voor meerdere scholen nuttig. Deze maand in Zo kan het ook!: Op Montessorischool Valkenbos in Den Haag gaan leerkrachten en ouders in de klas samen aan de slag met onderzoekend en ontwerpend leren.

“We waren al een poos op zoek naar een manier om Wetenschap & Techniek vorm te geven. Ook wilden we – de ideeën van – ouders meer betrekken bij het onderwijs”, vertelt Sandra Kramp, intern begeleider en coördinator Wetenschap & Techniek (W&T) op Montessorischool Valkenbos in Den Haag. “Leerkrachten voelen zich soms onzeker bij W&T en veel ouders brengen specifieke, inhoudelijke praktijkkennis mee vanuit hun eigen vakgebied. Dus dat kwam bij elkaar. Twee jaar geleden hebben we een ontwikkelgroep opgericht met ouders en leerkrachten van verschillende scholen en schoolbesturen uit de regio. Met elkaar en onder begeleiding van didactische experts Onderzoekend en Ontwerpend Leren (OOL) hebben we ‘Samen in de klas’ ontwikkeld: leerkrachten en ouders geven samen lessen, waarbij de ouder inhoudelijk bijdraagt vanuit eigen expertise.” Intussen is de school bezig geweest de missie en visie opnieuw te bepalen. “We willen dat kinderen vrijer leren denken, zelf oplossingen bedenken, en dat leerkrachten het denken stimuleren en niet zelf met antwoorden komen”, licht schoolleider Kim Semeijn toe. “We hebben het concept OOL omarmd. ‘Samen in de klas’ sluit daarbij aan. Leerkrachten die het meteen al aandurfden zijn samen met ouders les gaan geven. Het is spannend, de ouder ziet de leerkracht aan het werk en andersom.” Op studiedagen hebben de leerkrachten zich verdiept in de lessen en ze deels zelf ervaren om zich de didactiek van OOL eigen te maken. “Bijvoorbeeld een probleem vanuit een ander perspectief bekijken. Hoe kun je zorgen dat meeuwen vuilniszakken met afval heel laten? Hoe zou een astronaut dit oplossen? En mieren? Kinderen zoeken zo naar diverse oplossingen voor meeuwenoverlast tijdens het broedseizoen.”

De lessen zijn géén gastlessen en maken deel uit van het curriculum. De onderwerpen vallen binnen thema’s als aardrijkskunde, geschiedenis en natuur. In een lesbrief is duidelijk beschreven wat de rol van de ouders en de leerkracht precies is en welke vragen ze kunnen stellen om het proces van onderzoeken en ontwerpen op gang te helpen. Leerkracht en ouder bereiden de les van gemiddeld anderhalf uur samen voor. Ib’er Kramp: “We hebben alles van te voren getest en het blijkt dat anderhalf uur een goede tijdspanne is.” De les wordt gegeven in plaats van een andere les over het onderwerp, bijvoorbeeld veel voorkomende dieren in de woonomgeving. Overal staat bij welke kerndoelen worden gedekt. “Op de website Samenindeklas.nl kunnen leerkrachten nagaan voor welk onderwerp ze welke ouder kunnen vragen”, zegt schoolleider Semeijn. “Het komt niet apart bovenop hun lestaak.”

‘Samen in de klas’ is zeer succesvol. “Kinderen vinden het leuk dat hun moeder of vader meer weet dan de juf. Leerkrachten zijn enthousiast omdat ouders extra expertise en inspiratie binnenbrengen en andere vragen stellen”, zegt Semeijn. “Je krijgt ook een andere band tussen ouders en leerkrachten.” Kramp: “Het is een verrijking van je curriculum. Als leerkracht krijg je bovendien andere kanten van leerlingen en hun capaciteiten te zien, ze komen anders uit de verf.”
Het concept is niet alleen toepasbaar op vernieuwingsscholen. “Alle ouders kunnen ergens expertise in hebben of warm voor lopen”, zegt Semeijn. Kramp voegt toe: “Met bevlogen leerkrachten en enthousiaste ouders, een schoolleider en een bestuur die erachter staan, kan het overal.”
 
Meer weten?
Ook een creatieve aanpak op uw school? Mail naar communicatie@avs.nl o.v.v. ‘Zo kan het ook’.

Gerelateerd nieuws