Leerkrachten creatief met methoden; digitaal schoolbord veel gebruikt

Leerkrachten maken flexibel gebruik van (digitale) leermethoden en doen bijna allemaal aan het ontwikkelen en delen van leermiddelen. Opvallend is dat dit delen voornamelijk met directe collega´s gebeurt en maar zeer beperkt via het internet. Dit staat in de Leermiddelenmonitor 2009/2010 van het Kenniscentrum Leermiddelen van SLO, het nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling. Dit jaar werd ingezoomd op het gebruiken, ontwikkelen en delen van (digitale) leermiddelen.

Net als in vorige jaren laat de monitor zien dat leerkrachten de methode als basis gebruiken. 90 procent geeft aan dat ze flexibel met de methode omgaat, waarbij zowel eigengemaakte als andere `losse´ leermiddelen ingezet worden. In het primair onderwijs is het digitale schoolbord populair: meer dan 65 procent maakt er gebruik van. De meeste leerkrachten (po 72 procent, vo 86 procent) ontwikkelen zelf leermiddelen om zo meer differentiatiemogelijkheden en extra materiaal te kunnen bieden. Leerkrachten ontwikkelen vaak alleen, maar ook wel met directe collega´s. 90 procent deelt deze eigengemaakte leermiddelen, vooral met de directe collega´s. Slechts een opvallend klein deel (po 2 procent, vo 5 procent) plaatst de eigengemaakte leermiddelen op daarvoor bestemde open sites (zoals de vakcommunities).

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.