Leerkracht vindt dat digitale vaardigheid leerlingen beter kan

Leerkrachten op basisscholen geven het gemiddelde digitale vaardigheidsniveau van hun leerlingen een krappe voldoende: 6,1. Ouders zijn iets optimistischer en geven een 6,6. Beide groepen zien mediawijsheid het meeste als kern van digitale vaardigheid. Dit blijkt uit onderzoek dat in opdracht van Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN) is uitgevoerd onder 1.195 ouders en 456 leerkrachten.

Ook blijkt uit het onderzoek dat meer dan een kwart van de leerkrachten het digitale vaardigheidsniveau van Nederlandse leerlingen als onvoldoende bestempelt, terwijl de meerderheid van leerkrachten en ouders digitale vaardigheden juist (heel) belangrijk vindt.

Beide groepen, leerkrachten (83 procent) en ouders (68 procent), noemen het vaakst mediawijsheid als kern van digitale vaardigheid. Ook ICT-basisvaardigheden en informatievaardigheden worden als kernonderdeel gezien door een meerderheid van de respondenten. Programmeren ziet maar een relatief klein percentage (ouders 17 procent, leerkrachten 23 procent) als een belangrijke digitale vaardigheid. In de praktijk blijkt dat ICT-basisvaardigheden (en niet mediawijsheid) het vaakst de kern vormen van het digitale onderwijs.

Driekwart van de leerkrachten geeft aan dat digitale vaardigheden op dit moment al onderdeel uitmaken van hun lesprogramma. Wel blijkt dat ouders minder goed op de hoogte zijn of hun kinderen op school digitale les krijgen. 

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.