Op dertig locaties doen peuterspeelzalen en basisscholen mee aan de pilot Startgroepen van het ministerie van OCW: een voorschool uitgebreid met een hboleerkracht, onder regie van de schooldirectie. Opbrengstgericht leren staat centraal in de aanpak. Zo moeten kinderen  vanaf 2,5 jaar met een (taal)achterstand een goede start kunnen maken in het basisonderwijs. Hoe vergaat het hen in deze opstartfase?

Tekst Astrid van de Weijenberg

 

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws

  • E-mailservice ‘Regelingen OCW’ gestopt per 1 augustus 2020

  • Wijzigingen onderzoekskaders inspectie

  • Nieuwe consultatie wetswijziging medezeggenschap scholen

  • Stappen gezet in toepassing Meldcode huiselijk geweld