Leerkracht cruciaal voor meerwaarde digibord

Het digitale schoolbord kan een enorme verrijking zijn voor het onderwijs. De rol van de leerkracht is hierbij van cruciaal belang, blijkt uit onderzoek van Stichting Kennisnet naar de potentiële meerwaarde van het digitale schoolbord in het basis- en voortgezet onderwijs. Om te profiteren van de inzet van het digibord, moeten leerkrachten bereid zijn te werken met het digibord, goed geschoold worden in het gebruik ervan en zich inzetten om vaardigheden te evalueren en verbeteren.

Het gebruik van het digitale schoolbord is de afgelopen jaren aan een opmars bezig. Het is de verwachting dat in 2011 vrijwel iedere onderwijsinstelling minimaal één digibord heeft. Onderzoeksresultaten laten zien dat onderwijs met het digitale schoolbord veel voordelen kan opleveren ten opzichte van het traditionele krijtbord. Informatie kan multimediaal worden aangeboden, waardoor levendiger onderwijs mogelijk is. Daarnaast kunnen digiborden ervoor zorgen dat leerlingen onderling informatie en ideeën delen, elkaar aanmoedigen, steunen en naar elkaar luisteren. Dit resulteert in meer interactie tussen leerkracht en leerling onderling, ook zorgt het voor meer transparantie in het leerproces. De rol van de leerkracht is bij laatstgenoemde voordelen van cruciaal belang. Scholing van leerkrachten in het gebruik van het digibord moet vooral gaan over het `waarom´ en `wanneer´ en zich niet beperken tot het technische `wat´ en `hoe´. Daarnaast is het van belang dat de scholing aansluit bij hun bestaande interpretatie van onderwijs en de rol die het digibord hierin speelt. Als aan deze scholingsvoorwaarden is voldaan, biedt het digibord veel voordelen en kunnen zowel les als leeromgeving positief veranderen. Leerlingen zullen meer gemotiveerd raken en leerresultaten van leerlingen verbeteren mogelijkerwijs.

 

Links

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.