Leergang Teamflow voor schoolleiders

Hoe zorg je er in korte tijd voor dat je medewerkers tot een prettige en effectieve samenwerking komen, in wisselende, kleine en tijdelijke teams op verschillende thema’s? In deze nieuwe, zesdaagse leergang leren leidinggevenden stapsgewijs een gezond en productief samenwerkingsklimaat creëren, dat de school- en organisatieontwikkeling stimuleert.

Docent en teamflow-expert Jef van den Hout: “Het is vaak lastig voor leraren om naast het individuele lesgeven ook nevenactiviteiten met collega’s op te pakken in een gefocuste samenwerking. Dat kost soms onnodig extra energie, met als gevolg een verhoogde kans op stress, burn-out, mislukte projecten en een negatieve onderlinge sfeer.” Teamleden ervaren echter een gezamenlijke ‘flow’ als zij samenwerken aan een collectieve ambitie en moeiteloos op elkaar aansluiten bij het vinden van een oplossing voor een bepaald probleem of verbetering van een bestaande situatie. Bijvoorbeeld beter feedback geven aan leerlingen of sámen lessen voorbereiden. “Deze flow zorgt voor werkplezier, motivatie en optimale prestaties.”

Schoolleiders kunnen de samenwerking die leidt tot teamflow aanzwengelen en de voorwaarden ervoor faciliteren en bewaken. Van den Hout leert deelnemers hoe ze zelfstandig het teamflowmodel kunnen implementeren en neemt hen mee in het gedachtegoed over (team)flow en de positieve organisatiepsychologie. “Het model is als het ware een bouwdoos met condities, interventies en acties die nodig zijn om tot effectieve en plezierige samenwerking te komen. Resultaat is focus, eenheid, vertrouwen en vooruitgang. Je creëert een positief klimaat waar wordt samengewerkt vanuit intrinsieke motivatie.”
De leergang bevat verder onder andere enkele teamflow experiences in de vorm van muzikale en culinaire activiteiten en een Tedtalk met een ondernemer uit een compleet ander werkveld. Na afloop mogen deelnemers zich gecertificeerd Flow Coach noemen. Docent Van den Hout verzorgde in 2016 al een sessie over teamflow tijdens het AVS-congres. Een toehoorder: “De positiviteit en praktische aanpak zijn elementen die me bijzonder aanspreken in het concept van teamflow.”

Links

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.