Zoveel (school)leiders, zoveel soorten van leidinggeven. Wie wil leren hoe het is om het team regie te geven over veel zaken op schoolniveau en om tot een lerende organisatie te komen, doet er goed aan de leergang Gespreid leiderschap van het AVS Centrum Educatief Leiderschap te volgen. Schoolleiders Armanda Waters-Peters en Benno de Graaf hebben de leergang net afgerond en kijken terug.

“Ik wil niet de schoolleider zijn die altijd maar het initiatief moet nemen”, zegt Armanda Waters-Peters. Het motto uit de leergang sprak haar dan ook zeer aan: The function of leadership is to produce more leaders, not more followers. Ze meldde zich aan omdat ze dacht dat het concept van gespreid leiderschap zou aansluiten bij hoe ze zelf, intuïtief, al langer leiding gaf op Kindcentrum de Trompetter in Angerlo. “Die stijl van mensen meer verantwoordelijkheid geven past bij mij. Ik ben continu aan het zoeken hoe ik er in mijn organisatie voor kan zorgen dat ieders expertise goed benut wordt.” Het is niet simpel, zegt ze eerlijk, om ‘de macht’ uit handen te geven: “Voor je gevoel geef je een beetje van je gezag weg. Soms moet ik op mijn handen zitten om anderen de ruimte te geven om fouten te maken. Zij moeten zien dat het daadwerkelijk mag, fouten maken. We zeggen dat dan wel tegen leerlingen, maar fouten maken is helemaal niet zo geaccepteerd onder professionals. We hebben moeten leren dat je dat echt van elkaar accepteert.”

Ego afpellen
Ook medecursist Benno de Graaf, schoolleider van rkbs Heeckeren in Goor, was al bezig met ‘een bepaalde werkwijze die redelijk overeenkwam met die van de leergang’. Hij vond de confrontatie met zichzelf als leidinggevende heel waardevol: “Ben je in staat om je ego af te pellen? Om jezelf soms ook aan de zijlijn neer te zetten?” Aanleiding voor De Graaf om de leergang te volgen was dat hij merkte dat er een tweedeling ontstond binnen zijn school. “Er zijn collega’s die het idee van eigen regie nemen omarmen, die groeien in hun persoonlijke ontwikkeling en er graag mee aan de slag gaan. Anderzijds is er een groep collega’s die minder enthousiast is en nog overtuigd moet worden. Het niveauverschil tussen collega’s onderling wordt zo groter en daar wil ik wat aan doen.” Voor hem gaf de leergang ook het zetje om straks zijn héle team aan te zetten tot gespreid leiderschap. “Het is goed als je een kleine sprong maakt, maar je springt wél mee.” Zijn doel: “Er moeten meer leiders opstaan binnen mijn school. Mijn taak is om ervoor te zorgen dat anderen het platform kunnen betreden en die ruimte kunnen pakken.”

Koers
Net als Waters-Peters wil De Graaf niet ‘de leidinggevende zijn die in zijn eentje de speerpunten opstelt’, al is het ook weer niet zo dat iedereen over alles zou moeten gaan. “Ik blijf de koers uitzetten en zoek de verbinding met de gestelde doelen, bijvoorbeeld vanuit de eigen stichting of de overheid.”

De school van Waters-Peters werkt in units waar vier of vijf collega’s de weg naar ‘de stip op de horizon’ mogen bepalen voor de leerlingen in hun ‘bouw’. Haar ervaring is dat teamleden elkaar door die nieuwe manier van besturen in beweging brengen. “Er moet één aanjager zijn, dan gaat het als een speer. We hebben veel meer kennis in huis dan we weten of denken. Deze leergang heeft mij naast nieuwe inzichten ook het vertrouwen in mezelf en mijn organisatie gegeven dat we op de goede weg zitten. Het anders doen kan leiden tot heel mooie dingen.”

Gerelateerd nieuws