Hoewel leerlingen op plattelandsscholen betere leerprestaties en hogere Cito-eindtoetsscores hebben dan kinderen die in de stad naar school gaan, kiezen plattelandskinderen toch vaker voor het vmbo. Dat blijkt uit het rapport De Dorpenmonitor van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) dat onlangs is gepresenteerd.

Kinderen in dorpen presteren op de basisschool gemiddeld genomen beter dan hun leeftijdsgenoten in de stad. De voorsprong ten opzichte van de stad is de afgelopen jaren echter nagenoeg verdwenen. Plattelandskinderen krijgen vaker het schooladvies voor havo of vwo. Toch volgen zij dat advies niet altijd op; naar schatting volgt 7 procent van de leerlingen een lagere opleiding dan havo/vwo, terwijl ze dat niveau wel in hun mogelijkheden hebben liggen.

Volgens de onderzoekers zijn er verschillende redenen aan te wijzen voor deze onderbenutting van het potentieel van jongeren uit dorpsgemeenschappen. De (zeer) kleine scholen – die veel vaker op het platteland voorkomen dan in de stad – schieten vaak kwalitatief te kort en hebben daardoor een grotere kans om als (zeer) zwak beoordeeld te worden. Ook ‘het lagere aspiratieniveau’ van ouders en leerkrachten op het platteland kunnen een belemmerende rol spelen. Daarnaast zijn er op het platteland meer vmbo-scholen dan scholen die havo en vwo aanbieden en liggen laatstgenoemde scholen vaak verder weg. Dat de deelname van middelbare scholieren aan havo/vwo-onderwijs op het platteland achterblijft bij de deelname van scholieren in de stad is ‘geen wenselijke situatie’, stellen de onderzoekers. Niet alleen omdat de scholieren alleen met een havo/vwo-diploma door kunnen stromen naar hoger en universitair onderwijs, het betekent ook maatschappelijk ‘een verlies van potentieel voor de economische productie’.

Verder constateren de onderzoekers in De Dorpenmonitor dat er lokaal vooral aanbod van banen is voor laaggekwalificeerd werk. Hierdoor worden sommige groepen niet uitgedaagd tot het volgen van een hoge opleiding, zeker wanneer schoolvestigingen ook nog op kilometers afstand liggen.

Het rapport ‘De Dorpenmonitor’ van het SCP is te downloaden via de AVS-website.

Downloads

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws

  • Kader Primair 10 (2019-2020) Download

  • Coalitie-Y wil niveauverbetertoets voor brugklassers

  • Doorstroom vmbo-havo en havo-vwo wettelijk geregeld

  • Aanmelden Innovatietraject nieuwe schooljaar voor vo-scholen