Leeftijdsbewust personeelsbeleid pure noodzaak (ABP)

De Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid (ROP) plaatst leeftijdsbewust personeelsbeleid nadrukkelijk op de agenda van de sectorale CAO-onderhandelingen bij overheid en onderwijs. Samen met ABP introduceert zij een nieuw model om dit beleid te stimuleren.

In de ROP werken de stichting Verbond Sectorwerkgevers Overheid (VSO) en de Samenwerkende Centrales van Overheidspersoneel (SCO) samen.Andere mentaliteit Dat er, onder andere door de vergrijzing, de komende jaren forse problemen afkomen op de overheidssectoren en het onderwijs, is bekend. Daarom hebben sociale partners bijvoorbeeld het pensioenakkoord gesloten. De ontwikkelingen zijn echter zo veelomvattend dat die niet alleen met afspraken over langer doorwerken, prepensioen en levens-loopregelingen kunnen worden ondervangen. Volgens de ROP moeten sectoren beleid ontwikkelen waaruit een andere mentaliteit spreekt. Van ´Hoelang moet ik nog werken?´, naar ´Hoelang mag ik nog?´.

Het beleid moet gericht zijn op de verschillende levensfases van de werknemer. Het gaat niet om ouderenbeleid, maar om beleid dat er vanaf het begin van de loopbaan voor zorgt dat de werknemer actief, vitaal en werkend ouder kan worden. Mensen raken niet uitgeblust door hun leeftijd, maar wel doordat ze te lang op dezelfde werkplek zitten of doordat zij het gevoel krijgen dat hun werk geen zin heeft.

Met plezier blijven werken

Leeftijdbewust personeelsbeleid moet ervoor zorgen dat mensen fit en ondernemend blijven door voldoende mobiliteit, afwisselend en uitdagend werk en aandacht voor de manier waarop zij hun werk doen. De discussie over vergrijzing wordt nu vooral in termen van kosten en non-activiteit gedefinieerd. Veel te weinig in termen van met plezier langer blijven werken.

Werkorganisaties moeten volgens de ROP veel meer bezig zijn met de vraag hoe zij als organisaties met een ouder wordend personeelsbestand toch midden in de samenleving kunnen staan. Dit vergt een andere manier van denken en handelen van zowel de werknemer als de werkgever. Omdat de omstandigheden per sector verschillen, moet deze mentaliteitsomslag per sector worden opgepakt.

Nieuw model

De ROP introduceert het V-model (Verkennen, Vitaliseren, Verlichten, Vertrekken, Voorlichten) om de discussie in de overheidssectoren te stimuleren en een systematische benadering van het thema leeftijdbewust personeelsbeleid te bevorderen. De ROP geeft met dit model instrumenten aan de CAO-onderhandelaars om de komende jaren afspraken over leeftijdbewust personeelsbeleid te kunnen maken. De titel van het ROP-advies is veelzeggend: ´Vluchten kan niet meer´.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.