Ledenraadplegingen positief over onderhandelaarsakkoord CAO VO

De leden van de VO-raad en CNV Onderwijs hebben ingestemd met het onderhandelaarsakkoord CAO VO 2016-2017. De verwachting is dat de overige vakbonden in de loop van volgende week de uitslag van hun ledenraadplegingen binnen hebben. Als deze ook instemmen, gaat de nieuwe cao in per 1 juli 2016.

Van de leden van de VO-raad heeft 79 procent een geldige stem uitgebracht. Daarvan is ruim 89 procent positief over het akkoord. Conform de statuten kan de VO-raad nu een nieuwe CAO VO 2016-2017 afsluiten, meldt de VO-raad.

Per 1 juli 2016 kan dan de nieuwe CAO VO van kracht worden. De cao heeft een looptijd tot 1 oktober 2017. De verwachting is dat half juni de teksten gereed zijn.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.