U kunt uw stem uitbrengen over het Onderhandelaarsakkoord CAO PO 2014.

Op 2 juli 2014 zijn de werkgevers- en werknemersorganisaties het Onderhandelaarsakkoord CAO PO 01-07-2014 tot en met 30-06-2015 overeengekomen. In dit onderhandelaarsakkoord zijn afspraken gemaakt over:
a. Loonparagraaf
b. Looptijd en werkingssfeer
c. Professionalisering
d. Werkdruk
e. Duurzame inzetbaarheid
f. Medezeggenschap
g. Overige onderwerpen
Met het onderhandelaarsakkoord is de weg ingeslagen om de CAO PO verder te moderniseren en een stap gezet om dat in de toekomst verder uit te werken.

In de periode 7 juli tot 24 september is de mogelijkheid geboden voorlichtingsbijeenkomsten over het Onderhandelaarsakkoord bij te wonen. Tot op heden worden deze bijeenkomsten door onze leden massaal bezocht. Aanmelden hiervoor kan nog via dit formulier.

Het onderhandelaarsakkoord wordt door het bestuur aan u met een positief advies voorgelegd. De digitale ledenraadpleging is opengesteld tot en met 24 september 2014. 

Download het Onderhandelaarsakkoord CAO PO (PDF, opent in een nieuw venster)

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws

  • Onderwijsraad: het onderwijs moet inclusiever

  • Monitor Hybride onderwijs: reflectie op afstandsonderwijs

  • Sterke schoolleiders belangrijk punt voor politieke verkiezingsprogramma’s

  • Vernieuwde Canon van Nederland gepresenteerd