Ledenraadpleging en webinar CAO

De ledenraadpleging over de CAO al ingevuld? Laat als AVS-lid uiterlijk 17 mei je mening horen over het onderhandelaarsakkoord CAO PO 2022. Op dinsdag 17 mei (10.00 uur) kun je deelnemen aan een webinar waar het onderhandelaarsakkoord toegelicht wordt.

In de komende weken vindt er een ledenraadpleging plaats door de sociale partners. Wanneer de PO-Raad en tenminste 2 vakbonden toestemming hebben van hun leden en het bestuur om het onderhandelaarsakkoord om te zetten in een definitief cao-akkoord, is er een nieuwe CAO PO. AVS-leden kunnen tot en met 17 mei de ledenraadpleging invullen.

Op dinsdag 17 mei organiseert de AVS om 10.00 uur voor leden een webinar om het onderhandelaarsakkoord verder toe te lichten. Eventuele vragen worden hier door de onderhandelaars beantwoord. Ook kunnen er vragen worden gesteld via helpdesk@avs.nl

Neem contact op met de AVS Helpdesk
De telefonische helpdesk van de AVS is er voor alle professionele vragen die je in je dagelijkse werk tegenkomt. Je krijgt direct een deskundige medewerker aan de lijn die je vraag beantwoordt of ervoor zorgt dat je binnen één werkdag teruggebeld wordt. Deze adviesdienst is voor leden gratis.

Vermeld altijd je lidmaatschapsnummer als je contact opneemt met de Helpdesk

030-2361010 of stuur een e-mail naar helpdesk@avs.nl

Meer informatie over de AVS Helpdesk en openingstijden

Links