De AVS, de andere vakbonden en de PO-Raad zijn onlangs gekomen tot een onderhandelaarsakkoord om de huidige CAO PO aan te passen aan nieuwe wet- en regelgeving. Wij vragen u om vóór 4 februari aan te geven of u wel of niet akkoord gaat met deze wijzingen via www.avs.nl/ledenraadpleging.
 
De sociale partners hebben een afspraak in de cao opgenomen over een individueel professionaliseringsbudget voor directieleden in schaal AB tot en met AE en DA tot en met DC+. Dit is 2000 euro per schoolleider bovenop de bestaande professionaliseringsgelden. De komende jaren zal dit budget toenemen.  Deze afspraak vloeit voort uit extra financiële middelen die het kabinet heeft vrijgemaakt specifiek voor professionalisering directieleden. Het budget dient voor het onderhouden van de bekwaamheidseisen die worden vastgesteld door het schoolleidersregistratie. Tevens is verplichte registratie in het schoolleidersregister vastgelegd. De kosten voor de verplichte registratie worden de komende jaren door het departement vergoed. Daarna is de werkgever daarvoor verantwoordelijk. De AVS heeft zich erg ingezet om extra middelen voor schoolleiders beschikbaar te krijgen en is er positief over dat schoolleider als apart beroep wordt aangemerkt, met meer aanzien.
 
Kijk voor alle technische aanpassingen van de cao bij Bonden en PO-Raad bereiken akkoord

Geef op www.avs.nl/ledenraadpleging aan of u akkoord gaat met de aanpassingen

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws

  • Nieuwe consultatie wetswijziging medezeggenschap scholen

  • Stappen gezet in toepassing Meldcode huiselijk geweld

  • Cicero leest Covey

  • ‘Sommige leerlingen hebben een aai over hun bol nodig’