Ledenraadpleging Actieplan LeerKracht

Dinsdagnacht 15 april jl. is het onderhandelaarsakkoord over de maatregelen in het actieplan “LeerKracht!” ondertekend. Ook de AVS was daarbij van de partij.

De belangrijkste winstpunten voor schoolleiders zijn: een salarisverbetering voor schoolleiders, het afschaffen van de laagste salarisschaal voor adjuncten en het schrappen van de verslechtering van de BAPO-regeling. In het “dossier Leerkracht“, vindt u in ieder geval de volgende documenten aan:
o het volledige convenant als onderhandelaarsakkoord;
o de toelichting op dit stuk vanuit de AVS;
o de conceptregeling voor ondersteunend personeel;
o het advies van het bestuur van de AVS.

Het bestuur van de AVS legt het onderhandelaarsakkoord met een positief advies aan de leden voor. In de weken na Pinksteren gaan wij de leden informeren. Daarna wordt de mening van de leden gevraagd via het scholenpanel om vervolgens eind mei aan minister Plasterk te kunnen melden of de leden van de AVS instemmen met het bereikte resultaat.

De bijeenkomsten vinden plaats op:

Woensdag 14 mei 2008 van 14.00 – 16.00 uur:
Aristo Zalencentrum Eindhoven
Vestdijk 30
5611 CC Eindhoven
www.aristo.nl

Woensdag 14 mei 2008 van 19.00 – 21.00 uur:
Restaurant Engels
Groothandels gebouw (100 m v/h station)
Stationsplein 45
3013 AK   Rotterdam (010 – 411 95 51) 

Dinsdag 20 mei 2008 van 19.00 – 21.00 uur:
Regardz Meeting Center
Nieuwe Buiten Sociëteit Zwolle
Stationsplein 1
8011 CW   Zwolle
www.regardz.nl

Woensdag 21 mei 2008 van 14.00 – 16.00 uur:
Aristo Zalencentrum, Amsterdam
Telepoortboulevard 100
1043 EJ   Amsterdam
www.aristo.nl

Woensdag 21 mei 2008 van 19.00  – 21.00 uur:
Aristo Zalencentrum, Utrecht
Bernnerbaan 150
3524 BN   Utrecht
www.aristo.nl

Download de uitnodiging voor de ledenraadpledgingen met daarin een antwoordformulier om u aan te melden voor één van bovengenoemde bijeenkomsten:  Ledenraadpleging onderhandelaarsakkoord Actieplan Leerkracht

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.