Ledenraadpleging actieplan Leerkracht!

AVS leden kunnen hun stem laten horen over het bereikte principe akkoord over het plan “leerkracht”.

Leden konden hun stem uitbrengen vanaf dinsdag 20 tot en met maandag 26 mei 13.00 uur.

Voor de inhoud van het akkoord verwijzen wij u naar het dossier Leerkracht! op onze website.

In dit dossier treft u in ieder geval de volgende documenten aan:
o het volledige convenant als onderhandelaarsakkoord;
o de toelichting op dit stuk vanuit de AVS;
o de conceptregeling voor ondersteunend personeel;
o het advies van het bestuur van de AVS.

De belangrijkste winstpunten voor schoolleiders zijn:

·          een salarisverbetering voor schoolleiders,
·          het afschaffen van de laagste salarisschaal voor adjuncten en
·          het schrappen van de verslechtering van de BAPO-regeling.

Het bestuur van de AVS legt het onderhandelaarsakkoord met een positief advies aan u voor.

Uitslag van de ledenraadpleging

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.