De benoeming van AVS leden voor de Ledenraad in oprichting is een feit. In totaal hebben 18 leden zich kandidaat gesteld voor de twintig vacatures. Zij zijn dus allen benoemd. Deze groep zal de definitieve Ledenraad inrichten en vormgeven en eveneens beslissen wat te doen met de nog vacante vacatures.

Zeggenschap AVS leden vergroot en gewaarborgd
Bij de statutenwijziging in oktober 2004 heeft de ledenvergadering van de AVS ingestemd met de vorming van een Ledenraad. Deze Ledenraad zal in samenspraak met het Bestuur de belangen van AVSleden beter vertegenwoordigen en als sparringpartner een controlerende taak hebben. Op basis van belangrijke signalen uit het veld kan de Ledenraad de koers en visie van de AVS actueel houden. De Ledenraad benoemt het Bestuur, dat bestaat uit de voorzitter, de secretaris, de penningmeester en een gewoon lid. Dit Bestuur is de gesprekspartner van de Ledenraad en heeft geen stemrecht binnen de Raad. De Ledenraad kiest haar eigen voorzitter en secretaris. De zittingsduur is drie jaar. Minimaal twee keer per jaar komt de Ledenraad bij elkaar om de begroting vast te stellen en het financile jaarverslag goed te keuren. Ook ontvangt zij regelmatig rapportages om haar controlerende taak uit te voeren. De Ledenraad in oprichting komt op dinsdag 27 september voor het eerst bij elkaar in deze samenstelling. We wensen de Ledenraad veel succes toe met haar nieuwe werkzaamheden.

Verder in dit nummer
Kader Primair 1 – September 2005

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws