De ledenraad van de AVS is een afvaardiging vanuit de leden, die het beleid van het AVS-bestuur kritisch volgt en vanuit diverse invalshoeken onder de loep neemt. De raad discussieert en adviseert gevraagd en ongevraagd over alle zaken die de AVS aangaan en heeft op een aantal belangrijke aspecten instemmingsrecht. Ledenraadleden zijn direct betrokken bij het formuleren van beleid en hierdoor in een zeer vroeg stadium op de hoogte van de voornemens. Ze worden uitgedaagd om over veel onderwijszaken na te denken. De ledenraad van de AVS komt ongeveer vijf keer per jaar bij elkaar, vier keer in Utrecht op het AVS-kantoor en een keer tijdens een tweedaagse elders in het land.

Bent u enthousiast om actief een rol te hebben in de AVS Ledenraad? Stuur dan een mail met motivatie/CV naar Jasper Diele, j.diele@konot.nl (tel. 06-52453728). De sluitingsdatum is 18 september.

Gerelateerd nieuws