Een grote meerderheid van de leden van de AVS stemt in met het onderhandelaarsakkoord over de CAO-PO. Ook de andere organisaties stemden met de voorstellen in. Daarmee is het onderhandelaarsakkoord omgezet in een definitief akkoord. Deze CAO gaat in op 1 augustus a.s. en is tot 1 augustus 2008 van kracht.
Op dit moment wordt hard gewerkt aan de tekst van de CAO zelf. Als het meezit staat deze binnenkort op het AVS Scholenportaal.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws

  • Onderwijsraad: het onderwijs moet inclusiever

  • Monitor Hybride onderwijs: reflectie op afstandsonderwijs

  • Sterke schoolleiders belangrijk punt voor politieke verkiezingsprogramma’s

  • Vernieuwde Canon van Nederland gepresenteerd