Een meerderheid van de leden van Abvakabo FNV, die werkzaam zijn in het voortgezet onderwijs, heeft het akkoord over de cao voortgezet onderwijs verworpen. Het feit dat werkgevers een goede aanpak van de werkdruk middels een bonus kunnen afkopen, gaf voor het merendeel de doorslag om tegen het akkoord te stemmen. De kritiek van de achterban van Abvakabo FNV spitst zich toe op de verder toegenomen ongelijkheid in inkomensontwikkeling tussen leraren en onderwijsondersteunend personeel.

Afspraken over onder meer loonsverhoging en de mogelijkheid voor onderwijsondersteunend personeel om door te stromen naar hogere functies, werden bij de ledenraadpleging als positief ervaren.
Leraren, die afzien van een individuele aanpak van werkdruk, krijgen volgens het akkoord over de cao voortgezet onderwijs een jaarlijkse bonus van maximaal achthonderd euro. Direct na het sluiten van dit akkoord gaf Abvakabo FNV al aan deze afspraak onevenwichtig te vinden. De Landelijke Advies Commissie van de vakbond, bestaande uit leraren en onderwijsondersteunend personeel, beoordeelde vervolgens het akkoord als negatief. Onlangs riep Abvakabo FNV werknemers in het voortgezet onderwijs op voor 1 februari een petitie te tekenen, waarin de vakbond een gelijke inkomensontwikkeling en werkdrukverlaging voor zowel leraren als ondersteunend personeel eist.
De achterban van Abvakabo FNV in het voortgezet onderwijs bestaat – naast leerkrachten – voornamelijk uit ondersteunend personeel. Twintig procent van de werknemers in het voortgezet onderwijs, ruim 22.000 medewerkers, behoort hiertoe. Naast conciërges zijn dit in toenemende mate werknemers die mede een onderwijstaak hebben, zoals klassenassistenten, technisch onderwijsassistenten en ICT-medewerkers. Ook cateringmedewerkers, administratief medewerkers, mediathecarissen en het management behoren tot het onderwijsondersteunend personeel.

Persbericht FNV Vakcentrale
14-01-2009

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws